Nastavení notifikací

Quant umožňuje vytvořit si vlastní vzhled všech notifikací, které chodí uživatelům na e-maily. Notifikace je možné nastavovat v záložce Notifikace.

V tomto manuálu naleznete:

 1. Kde nastavíte mailserver?
 2. Co vše můžete nastavit v notifikacích?
 3. Jak nastavit odlišný vzhled či čas zasílání notifikace pro různé uživatelské role?
 4. Jak zakázat zasílání notifikace pro zvolenou uživatelskou roli? ( = Co se stane, když bude zaškrtnuto pouze „Použít vlastní“?)
 5. Jak zakázat zasílání určité notifikace pro konkrétního uživatele?

Jaké notifikace můžete v Quantu nastanovat?

Záložka Notifikace

Nastavení mailserveru

Abyste mohli používat notifikace, musíte si v Quantu nastavit svůj mailserver

Nastavení naleznete v horní liště menu: Možnosti – Nastavení mailserveru.

Nastavení mailserveru

Pokud využíváte Office365 jako MailServer, je možné pro vyšší zabezpečení využít OAuth2, tzn. v nastavení mailserveru vyberete možnost Microsoft Exchange. Pro zprovoznění tohoto způsobu je nutné zaregistrovat Quant v Microsoft Azure vaší společnosti. Pro detailní nastavení kontaktujte naši podporu.

Notifikace informuje uživatele pouze o pobočkách, které jsou mu přiřazeny v záložce Uživatelé. Například notifikace o planogramech s opožděnou implementací vypíše správci pobočky pouze planogramy s opožděnou implementací na jeho pobočce. Správci kategorií přijde notifikace se všemi planogramy, protože má přiřazené všechny pobočky. Stejně to funguje i s ostatními notifikacemi.

Struktura notifikací

Každá notifikace se nastavuje v samostatné záložce. Po rozkliknutí Předmětu pomocí tlačítka Otevřít nebo dvojím kliknutím se zobrazí okno, kde je možné notifikace upravovat. Záložky mají stejnou strukturu, která je popsána v následující části manuálu.


Editace notifikace

1. Obecné nastavení notifikace
 • Zaškrtávací políčko Zapnuto – označte ho, pokud chcete, aby daná notifikace chodila uživatelům na e-mail
 • Předmět – předmět e-mailu
 • Časy notifikací – kliknutím do řádku se otevře nové okno, v němž vyberete dny a hodiny, kdy mají notifikace chodit


Časy notifikací 
2. Proměnné
 • Řádek s tlačítky, které umožní vložit různé proměnné.
 • Kliknutím na tlačítko bude do prostoru pro vytváření vzhledu notifikace vložena proměnná v místě, kde se zrovna nachází kurzor.

Odkaz na web Quantu, Počet planogramů s opožděnou implementací, Tabulka s čekajícími planogramy...

3. Panel vlastností proměnných
 • Objeví se po kliknutí na vloženou proměnnou.
 • Umožňuje nadefinovat různé vlastnosti proměnných a vytvářet tak jejich vzhled.
 • Nastavování proměnných je většinou umožněno formou zaškrtávacích políček, přes která si můžete nadefinovat, které vlastnosti chcete v proměnné ukazovat a které ne.
4. Popis proměnné
 • Krátká nápověda ke zvolené proměnné
5. Náhled vzhledu proměnné v e-mailu
 • Jedná se o náhled proměnné, abyste mohli posoudit, zda vámi vytvořená proměnná vypadá tak, jak chcete.
6. Nástroje pro upravování notifikace
 • Slouží k upravování textu, vkládání a upravování tabulek…
7. Prostor pro vytváření vzhledu notifikace
 • Zde vytváříte samotný text notifikace, můžete sem vkládat proměnné nebo tabulky.
8. Nastavení vlastního vzhledu pro různé uživatelské role

V dolní tabulce si vybíráte, pro jaké uživatelské role se má daná konfigurace notifikace aplikovat.

 • Global - jedná se o globální vzhled notifikace, kde si můžete nastavit univerzální šablonu pro všechny uživatelské role. Změna, kterou provedete pro "Global", se automaticky propíše i pro ostatní uživatelské role, pokud pro ně neuložíte jiný vzhled. Logický postup tedy je nastavit jako první šablonu "Global", a pokud následně potřebujete jiný vzhled notifikace pro určitou uživatelskou roli, stačí v tabulce zvolit tuto roli a změnu provést přímo tam.
 • Notifikace pro uživatelské role - v tabulce jsou dále uvedeny různé uživatelské role, kterým lze notifikace zasílat. Pokud zvolíte např. správce pobočky, budete měnit nastavení a vzhled notifikace pouze pro správce pobočky.
 • Zaškrtávací políčko "Použít vlastní" - pomocí tohoto políčka docílíte toho, aby se pro zvolenou uživatelskou roli zasílala vlastní notifikace nastavená pro tuto roli.
Vlastní nastavení uživatelské role

Uložíte-li změnu v šabloně notifikace "Global", změna se propíše i do šablon notifikací pro konkrétní uživatelské role. To bude platit ale pouze do té doby, než byste uložili vzhled či nastavení notifikace pro konkrétní uživatelskou roli. Od této chvíle by se změny v šabloně "Global" již nepropisovaly pro tuto uživatelskou roli, aby vám nepřepsaly vámi uložený vzhled či nastavení notifikace pro konkrétní uživatelskou roli.

U notifikací lze různě kombinovat zapnutí/vypnutí políček "Zapnuto" a "Použít vlastní". V následující části jsou vysvětleny různé kombinace.

Co se stane, když bude zaškrtnuto pouze „Použít vlastní“?

Uživateli nepřijde vůbec žádná notifikace. Toto můžete využít, pokud chcete jedné uživatelské roli zakázat určitou notifikaci. Notifikace "Global" bude zapnuta a bude povolena pro všechny uživatelské role. Pro uživatelskou roli, pro níž nemá chodit žádná notifikace, zaškrtnete „Použít vlastní“ a nezaškrtnete „Zapnuto“.

Co se stane, když bude zaškrtnuto pouze „Zapnuto“?

Této uživatelské roli přijde obecná notifikace vytvořená v "Global", pokud je zapnutá. Nastavení pro konkrétního uživatele bude ignorováno.

Co se stane, když nebude zaškrtnuto ani „Použít vlastní“ ani „Zapnuto“?

Notifikace nebude nikomu zaslána.

Co se stane, když bude zaškrtnuto „Použít vlastní“ i „Zapnuto“?

Bude použita notifikace nastavená pro konkrétní uživatelskou roli, nikoli "Global". Toto můžete využít, pokud chcete např. pro všechny uživatelské role využívat vzhled a nastavení notifikace z "Global", ale např. pro správce poboček chcete nastavit jiný čas zasílání notifikace či jiný vzhled notifikace. 

Chceme nastavit jiný vzhled notifikace pro nově publikované planogramy pro správce poboček a zároveň jiný čas zasílání.

 1. Vyberte v dolní tabulce řádek Správce pobočky.
 2. Nastavte jiný čas zasílání a jiný vzhled notifikace.
 3. Zaškrtněte políčka "Zapnuto" a "Použít vlastní".
 4. Uložte notifikaci.
Zapnutí notifikací

Pokud chcete nejprve vidět, jak notifikace vypadá, můžete si ji poslat pouze na svůj mail kliknutím na tlačítko Zaslat test a vyplněním e-mailu, na který chcete notifikaci zaslat.

Po vytvoření jakýchkoli změn klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení nastavení notifikace

Jak zakázat zasílání určité notifikace pro konkrétního uživatele?

Chceme pro jednoho správce kategorií povolit notifikaci o novém příspěvku blogu a pro jiného ji zakázat.

 1. V záložce Uživatelé musíte nejprve dohledat uživatele, u něhož chcete zakázat zasílání notifikace. 
 2. Kliknete-li do řádku Vypnuté notifikace, otevře se vám nové okno, v němž můžete vybrat, které notifikace danému uživateli vypnete.
 3. Pokud zaškrtnete v okně Vypnuté notifikace Příspěvek blogu, tomuto konkrétnímu uživateli nebudou chodit notifikace o novém příspěvku blogu.
Vybrané notifikace pro konkrétní uživatele