16. 03. 2022

Jak tworzyć planogramy dostosowane do sklepów?


Tworzenie planogramu jest dość złożonym procesem, w którym należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obejmują one układ przestrzenny konkretnego sklepu i zachowania klientów podczas zakupów w danej lokacji.

Tradycyjna procedura w aplikacjach do tworzenia planogramów polega na określeniu wymiarów półek w systemie regałów, a następnie umieszczeniu produktów bezpośrednio na wynikowym diagramie. Wadą tego podejścia jest konieczność tworzenia i ręcznego zarządzania planogramem dla każdego wariantu przestrzennego.  

Ponadto, jeśli chcielibyśmy zmienić portfolio produktów lub liczbę pozycji danego produktu w zależności od jego sprzedaży w danym sklepie, aby zwiększyć dostępność i zmniejszyć nadwyżki zapasów, musielibyśmy zarządzać ogromną liczbą planogramów w tradycyjnym podejściu. 

Zoptymalizowane planogramy w Quant

W Quant, zamiast tworzyć konkretne planogramy, użytkownicy tworzą szablony planogramów, z których planogramy są automatycznie generowane w czasie rzeczywistym, zoptymalizowane pod kątem powierzchni i sprzedaży danego sklepu.   

generator planogramów

Tworzenie i zarządzanie szablonem jest porównywalne czasowo z tworzeniem tradycyjnego planogramu, ale wynikiem nie jest jeden, ale potencjalnie setki zoptymalizowanych planogramów.  

Pojedynczy szablon może być używany nie tylko dla różnych rozmiarów półek, ale także w sytuacji, gdy wymiary półek są ujednolicone. W rzeczywistości, w zależności od lokalizacji i zachowań zakupowych, sensowne jest na przykład zoptymalizowanie liczby faców lub uwzględnienie lokalnych produktów, które Quant uwzględnia w planogramie tylko tam, gdzie dobrze się sprzedają.