Prowadzenie biznesu detalicznego składa się z ogromnej liczby zadań. Quant Task Management jest narzędziem, które ułatwia zarządzanie nimi, usprawnia komunikację między centralą a sklepami i przyczynia się do sprawnego funkcjonowania kluczowych procesów.

Unikalność Quant Task Management polega na umieszczeniu zadań w kontekście handlu detalicznego.

Dzięki integracji z naszym Space & Category Management, już podczas tworzenia zadania możliwe jest przypisanie kontekstu, np. w postaci konkretnego elementu wyposażenia sklepu, produktu, kategorii, planogramu czy nawet zdjęcia realizacji.

Główne zalety Task Management

Zarządzanie zadaniami w handlu detalicznym

Transparentność

Realizacja zadań i status są zawsze łatwo dostępne i widoczne dla wszystkich użytkowników.

Możliwość adresowania

W każdej chwili jest widoczne, kto jest odpowiedzialny za zadanie, jakie są terminy i co już się wydarzyło w trakcie realizacji zadania.

Zastępowalność

Each task type has a predefined primary assignee, but if necessary, there is nothing easier than temporarily delegating tasks to a deputy.

Doświadczenia naszych klientów 3 miesiące po wdrożeniu Quant Task Management

Centrala
    .
  • Po 3 miesiącach 95% wniosków zostało przekierowanych do Tasks.
  • Czystsza i bardziej spójna komunikacja. Stop spamowania.
  • Szybszy czas reakcji.
  • Zastępowalność w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej.
Sklepy
  • 100% odpowiedzi z centrali.
  • Szybciej niż e-mail.
  • Wiedzą dokładnie z kim rozmawiają.

Poznaj główne funkcje Quant Task Management

Konteksty zadań

Jeśli chcecie stworzyć zadanie związane z zepsutym sprzętem na sklepie, ważne jest, aby prawidłowo zidentyfikować sprzęt. W Quant nazywamy tę identyfikację kontekstem zadania. W innych systemach użytkownik musiałby wpisywać wszystkie szczegóły od identyfikacji sklepu do identyfikacji sprzętu, w Quant wystarczy kliknąć na sprzęt na planie i wytworzyć zadanie, wszystko inne wypełnia się automatycznie i powstaje link pomiędzy zadaniem a sprzętem. Istnieje wiele innych predefiniowanych kontekstów, takich jak sklepy, produkty, planogramy czy nawet kategorie.

Podzadania

W Quant możliwe jest podzielenie dużego zadania na poszczególne podzadania, tak aby każde podzadanie miało swojego odbiorcę, terminy i dokładne zlecenia. Ilość poziomów nie jest ograniczona.

Notyfikacje

Jeżeli status zadania zmieni się, zostanie dodany nowy komentarz lub upłynie termin rozwiązania, Quant automatycznie wyśle powiadomienie e-mail do wszystkich osób odpowiedzialnych i obserwujących.

Automatyczne przydzielanie osób odpowiedzialnych

Dla każdego kontekstu zadania można łatwo określić, kto będzie automatycznie osobą odpowiedzialną. Istnieje także możliwość skonfigurowania bardziej złożonych reguł, np. automatycznego przypisania zadań dla kilku użytkowników.

Typy zadań

Użytkownicy z odpowiednimi zezwoleniami mogą definiować, które typy zadań są dostępne dla danego kontekstu. Na przykład dla kontekstu Produkt można zdefiniować typy zadań, takie jak Nadwyżka wymiarów, Brak towaru lub Złe wymiary. Dla kontekstu Wyposażenie możemy zdefiniować typy zadań, takie jak Uszkodzone wyposażenie, Brakujące akcesoria lub Złe wymiary.

Zależność między zadaniami

Jeśli Twoje zadanie jest zależne od innego lub wymaga rozwiązania jakiegoś pod-zadania, możesz łatwo linkować zadania.

Zdjęcia i ich adnotacje

Zdjęcia mogą być nie tylko dołączane do zadań, ale również bezpośrednio opatrywane adnotacjami. Dzięki wbudowanemu edytorowi można łatwo dodać grafikę do zdjęcia, zaznaczyć konkretną część zdjęcia lub dodać tekst.

Komentarze

Do każdego zadania można dodać komentarz, a cała historia dyskusji jest zawsze dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Zbiorcze wprowadzanie

Potrzebujecie zlecić to samo zadanie kilku sklepom? Nie ma nic prostszego. Quant umożliwia wprowadzenie zadania w sposób grupowy i śledzenie statusu rozwiązania dla każdego sklepu z osobna.
W 2021 roku udało nam się wdrożyć nowy moduł Quant do zarządzania zadaniami. Główne korzyści to przejrzystość, zgodność, szybszy czas reakcji i jasne określenie odpowiedzialności. Mamy pozytywne opinie zarówno z centrali jak i sklepów.
Linda Michaličková / Category & Merchandising Manager
LKQ
Czytaj więcej