Warunki korzystania ze stron internetowych obsługiwanych przez spółkę Quant Retail s.r.o.

Strona internetowa dostępna pod domenami www.quantretail.com i quantretail.com (dalej jako "strona internetowa") obsługiwana jest przez spółkę Quant Retail s.r.o., nr ID 26446618, z siedzibą w Czechach Republika (zwana dalej "dostawcą").

Treści strony internetowej, szczególnie teksty i zdjęcia, są chronione prawem autorskim.Jest zabroniona ich modyfikowanie, przetwarzanie w celu tworzenia jakichkolwiek podobnych materiałów, w celu kopiowania lub rozprowadzania w dowolnej podobnej formie strony internetowej w całości lub w jakimkolwiek konkretnym tekście, zdjęciu, filmie lub innym dziele chronionym prawem autorskim dostępnym na stronie internetowej, chyba że dostawca wyraźnie wyrazi na to pisemną zgodę.

Strona służy przede wszystkim do przekazywania podstawowych informacji o usługodawcy oraz jego produktach i usługach. Dostawca nie daje gwarancji na kompletność i dokładność informacji dostępnych na stronie internetowej. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (utracony zysk) lub jakiekolwiek inne szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z niedokładnością, niekompletnością lub niepoprawnością danych i informacji dostępnych na stronie internetowej.

Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji danych i informacji dostępnych na stronie internetowej w dowolnym momencie lub do zablokowania lub całkowitego usunięcia całej witryny.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do innych stron internetowych, obsługiwanych przez strony trzecie, dostępnych na stronie internetowej. Jeśli usługodawca stwierdzi nielegalny charakter treści dostępnych na połączonych stronach internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, natychmiast usunie ten link lub zareaguje we właściwy sposób.

Korzystanie ze strony internetowej lub danych, informacji i prac chronionych prawem autorskim dostępnych na stronie podlega prawu Republiki Czeskiej.