Planogramy

Planogramy specyficzne dla sklepu

Dzięki inteligentnemu automatycznemu generowaniu zoptymalizowanych pod względem sprzedaży planogramów opartych na szablonach zdefiniowanych przez użytkownika możliwe jest utrzymanie aktualnych planogramów bez większego wysiłku nawet w dużych sieciach o zróżnicowanych sklepach.

Wizualizacja 3D

Quant wprowadza Cię także w nowy świat wizualizacji 3D. Zobacz swój sklep oczami klientów. Wystarczy przejść do trybu 3D i można wirtualnie spacerwać po sklepie. Planogramy również mogą być 3D. Jeśli chcesz publikować planogram 3D jako plik PDF, po prostu dołącz go do ustawień PDF.

Zarządzanie cyklem życia

Nasz system umożliwia łatwą publikację i kontrolę planogramów oraz procesu implementacji. Pracownicy sklepu mogą potwierdzić wdrożenie za pomocą Quant Webu albo zostaną automatycznie powiadomieni w przypadku opóźnienia. Oferujemy raport wdrożenia w czasie rzeczywistym, a dzięki naszym inteligentnym raportom można analizować wpływ planogramu na wyniki biznesowe i logistyczne.

Heat Mapy / Etykiety

Oprócz standardowej wizualizacji planogramu, Quant ułatwia wizualizację analityczną, która wyświetla informacje o produkcie dotyczące wybranych atrybutów i danych sprzedaży. Heat mapy odzwierciedlające różne dane produktów tak, by w prosty sposób można było monitorować wydajności produktu na podstawie wybranych kryteriów.

Delta Planogramy

Zawansowane zarządzanie cyklem życia Quant pozwala na automatyczne wykrywanie i wizualizację różnice między starymi i nowymi planogramami. Pracownicy sklepu bardzo docenią tę funkcję, a szybkość wdrożenia planogramu znacznie wzrośnie.

Sekcja

Podczas tworzenia planogramów w Quant można łatwo zmieniać między widokiem, który skupia się na jednym wybranym segmencie, a widokiem ogólnym pokazującym kilka logicznie połączonych elementów jednocześnie. Wszystkie statystyki natychmiast odzwierciedlają wszelkie wprowadzone zmiany, pomagając w tworzeniu lepszych planogramów.

Planogramy specyficzne dla sklepu

Dzięki inteligentnemu automatycznemu generowaniu zoptymalizowanych pod względem sprzedaży planogramów opartych na szablonach zdefiniowanych przez użytkownika możliwe jest utrzymanie aktualnych planogramów bez większego wysiłku nawet w dużych sieciach o zróżnicowanych sklepach.

Delta Planogramy

Zawansowane zarządzanie cyklem życia Quant pozwala na automatyczne wykrywanie i wizualizację różnice między starymi i nowymi planogramami. Pracownicy sklepu bardzo docenią tę funkcję, a szybkość wdrożenia planogramu znacznie wzrośnie.

Zarządzanie cyklem życia

Nasz system umożliwia łatwą publikację i kontrolę planogramów oraz procesu implementacji. Pracownicy sklepu mogą potwierdzić wdrożenie za pomocą Quant Webu albo zostaną automatycznie powiadomieni w przypadku opóźnienia. Oferujemy raport wdrożenia w czasie rzeczywistym, a dzięki naszym inteligentnym raportom można analizować wpływ planogramu na wyniki biznesowe i logistyczne.

Wizualizacja 3D

Quant wprowadza Cię także w nowy świat wizualizacji 3D. Zobacz swój sklep oczami klientów. Wystarczy przejść do trybu 3D i można wirtualnie spacerwać po sklepie. Planogramy również mogą być 3D. Jeśli chcesz publikować planogram 3D jako plik PDF, po prostu dołącz go do ustawień PDF.

Sekcja

Podczas tworzenia planogramów w Quant można łatwo zmieniać między widokiem, który skupia się na jednym wybranym segmencie, a widokiem ogólnym pokazującym kilka logicznie połączonych elementów jednocześnie. Wszystkie statystyki natychmiast odzwierciedlają wszelkie wprowadzone zmiany, pomagając w tworzeniu lepszych planogramów.

Heat Mapy / Etykiety

Oprócz standardowej wizualizacji planogramu, Quant ułatwia wizualizację analityczną, która wyświetla informacje o produkcie dotyczące wybranych atrybutów i danych sprzedaży. Heat mapy odzwierciedlające różne dane produktów tak, by w prosty sposób można było monitorować wydajności produktu na podstawie wybranych kryteriów.