Innowacyjne rozwiązania

Category management image

Zarządzanie kategoriami

Zarządzanie kategorią to sztuka konfigurowania procesów sprzedaży detalicznej w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych danych oraz minimalizacji czasu i innych kosztów związanych z czynnościami wykonywanymi na podstawie intuicji lub z przyzwyczajenia. Zapoznaj się z wyjątkowymi funkcjami, które mogą przynieść korzyści również w zarządzaniu kategorią.

planogram software image

Oprogramowanie Planogram

Planogramy są sprawdzonym narzędziem do przygotowania i wdrożenia dobrego programu dla handlu detalicznego. Quant to doskonałe oprogramowanie do tworzenia planogramów w oparciu o dane sprzedażowe i przestrzenne. Dzięki Quant będziesz w stanie podejmować właściwe decyzje w zakresie visual merchandisingu, a tym samym zwiększać sprzedaż i zadowolenie klientów.

retail floor planning image

Planowanie powierzchni handlowej

Quant zawiera przyjazny dla użytkownika edytor planów wnętrz z zaawansowanymi funkcjami do efektywnego zarządzania przestrzenią sprzedaży i kategoriami. Dzięki Quant możliwe jest efektywne zarządzanie dużymi sieciami sprzedaży, nawet jeśli poszczególne sklepy nie są zunifikowane i każdy z nich jest na własny sposób oryginalny.

planogram sharing compliance image

Udostępnianie i kontrola zgodności

Dzięki swojej przejrzystości, planogramy są doskonałym narzędziem, za pomocą którego można zarządzać ekspozycją w sklepach. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest jednak dobrze zarządzany proces, począwszy od stworzenia planogramu w centrali, poprzez jego wdrożenie w sklepie, aż po późniejszą kontrolę i ocenę jakości oraz wyników wdrożenia.

planogram solution replenishment image

Automatyczne zamówienia

Doskonałym rozwiązaniem są automatyczne lub półautomatyczne zamówienia. Oszczędzają one czas pracowników sklepu, którzy mogą bardziej skupić się na obsługiwaniu klienta. Towary są zamawiane na czas, tak aby uniknąć braków magazynowych, ale tylko w rozsądnych ilościach, aby uniknąć nadmiernych zapasów i niepotrzebnego przeterminowania towaru.

shelf labels image

Zarządzanie etykietami cenowymi

Etykiety cenowe są jedną z największych powierzchni marketingowych i promocyjnych w sklepie. Quant pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał dzięki zaawansowanemu edytorowi, który ułatwia ustawienie wyglądu i treści etykiet cenowych dokładnie według własnych upodobań.

Główne funkcje Quant

Planogramy zoptymalizowane pod kątem sprzedaży
Połączenie z danymi sprzedaży i raportowaniem
Połączenie z (pół) automatycznymi zamówieniami
Wielowarstwowe plany sklepów
Elastyczna hierarchia kategorii
Przewidywanie i wykrywanie anomalii
Nowoczesny interfejs internetowy do dystrybucji planogramów i komunikacji
Zarządzanie ceną powiązane z planogramami
Wizualizacja 3D
Biblioteka produktów z atrybutami definiowanymi przez użytkownika
Łatwa dokumentacja fotograficzna punktąw sprzedaży
Quant Task Management
Zobacz dokładny opis funkcji

Quant jest jednym z najlepiej ocenianych przez użytkowników rozwiązań w kategorii Retail Management Software