Tradycyjny model uzupełniania zapasów oparty na ręcznym przygotowywaniu zamówień, zależny od personelu sklepu, ma szereg wad. Przygotowanie dobrej jakości zamówienia wymaga dużo czasu, sumienności, dobrych zdolności analitycznych i doświadczenia. Nawet najbardziej kompetentnym pracownikom sklepu często brakuje ważnych danych i informacji. W efekcie często zdarza się, że produkty zamawiane są dopiero w momencie pojawienia się braków towaru. Późniejsza, kilkudniowa niedostępność produktów prowadzi do tego, że potencjalna sprzedaż nie jest realizowana i zmniejsza się satysfakcja klientów.

Doskonałym rozwiązaniem są automatyczne lub półautomatyczne zamówienia. Oszczędzają one czas pracowników sklepu, którzy mogą bardziej skupić się na obsługiwaniu klienta. Towary są zamawiane na czas, tak aby uniknąć braków magazynowych, ale tylko w rozsądnych ilościach, aby uniknąć nadmiernych zapasów i niepotrzebnego przeterminowania towaru.

Główne korzyści z wprowadzenia automatycznach zamówień

Eliminacja braków magazynowych

1

Quant w ustalonych odstępach czasu sprawdza stany magazynowe w poszczególnych sklepach i w odpowiednim czasie tworzy zamówienia produktów z uwzględnieniem wymaganej minimalnej rezerwy dziennej oraz zgodnie z aktualnym trendem sprzedaży. W ten sposób towary są uzupełniane zanim wystąpią jakiekolwiek stany magazynowe.

Redukcja nadmiernych zapasów

2

Przy ręcznym składaniu zamówień często zamawiane są większe ilości niż jest to konieczne, co powoduje tworzenie się nadmiernych zapasów. Quant na bieżąco aktualizuje prognozy sprzedaży dla każdego sklepu i zamawia właściwą ilość towaru, biorąc pod uwagę czas między kolejnymi wysyłkami i potrzebny zapas rezerwowy.

Oszczędność czasu

3

Wdrażając system automatycznego uzupełniania zapasów, oszczędzasz najbardziej wykwalifikowanym pracownikom sklepu kilka godzin tygodniowo, pozwalając im skupić się na klientach i działalności sklepu. Oszczędność czasu jest jednak znacząca nawet w przypadku wprowadzenia półautomatycznych zamówień, ponieważ pracownicy sprawdzają jedynie szablon przygotowany przez Quant.

„W 2019 roku udało nam się wdrożyć funkcję automatycznego uzupełniania zapasów w słowackiej sieci Telekom. Obecne wyniki wdrożenia automatycznego uzupełniania zapasów to przede wszystkim automatyczne zwiększenie zapasów o 10% w sklepach ze względu na większą sprzedaż pod koniec roku prowadzącą do lepszej dostępności oraz fakt, że z powodzeniem reagujemy na ogromny i nieregularny wzrost obrotów w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nie udałoby się tego skutecznie zarządzać bez automatycznego uzupełniania zapasów.”
Jaroslav Bucko / Key Account Manager
Napraw dystrybucję
Czytaj więcej

Dzięki Quant, możesz wdrożyć automatyczne uzupełnianie zapasów w ciągu kilku tygodni

Zintegrowane planogramy i uzupełnianie

Planogramy i zamówienia są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Quant automatycznie optymalizuje ilość produktów w planogramach w celu przydzielenia wystarczającej powierzchni dla automatycznego uzupełniania. Zamówienia automatycznie respektują minimalny zapas bezpieczeństwa określony przez liczbę produktów w planogramie, tak by nie było pustych półek. Nowe produkty w planogramach są zamawiane na czas, aby były dostępne w momencie publikacji planogramu.

Tryb półautomatyczny

Przy wprowadzaniu automatycznego uzupełniania zapasów, w Quant Web dostępna jest również obsługa trybu półautomatycznego. Quant generuje każdego dnia propozycję zamówienia, która w razie wątpliwości może być ręcznie sprawdzona i skorygowana przez personel sklepu.

Dni zamawiania

Dla każdego sklepu można zdefiniować w Quant, w jakie dni może być generowane zamówienie automatyczne lub półautomatyczne.

Zintegrowane, oszczędne rozwiązanie

Korzystanie z wielu oddzielnych narzędzi prowadzi do niedokładności i opóźnień oraz jest bardzo nieefektywne kosztowo. Quant oferuje zestaw narzędzi do zarządzania kategoriami i zamówieniami w ramach jednego zintegrowanego systemu oraz rozwiązanie do automatycznego uzupełniania zapasów.

Optymalizacja Min Max

Quant stale optymalizuje minimalne i maksymalne ilości każdego produktu we wszystkich sklepach w oparciu o bieżące trendy sprzedaży. Strategia zamawiania może być zdefiniowana dla każdej kategorii lub indywidualnej kombinacji produktu i sklepu jako minimalna/maksymalna dzienna rezerwa.

Automatyczne uzupełnienia

Quant oferuje kilka zaawansowanych trybów automatycznego zastępowania produktów na planogramach. Wymiana produktu zachodzi tylko wtedy, gdy zapas pierwotnego produktu spadnie do wystarczająco niskiego poziomu. Ułatwia to wprowadzanie nowych produktów, a także znacznie zmniejsza ilość zwrotów. Quant umożliwia zdefiniowanie konkretnego zamiennika lub kryteriów podobieństwa, na podstawie których automatycznie wybierany jest najbardziej odpowiedni zamiennik.

Propozycje podziału zamówienia

Czy Państwa sklepy składają zamówienia bezpośrednio u dostawców? Nie ma sprawy. Quant w razie potrzeby wygeneruje draft zamówienia dla każdego dostawcy osobno. Można je następnie łatwo edytować, wyeksportować do Excela i wysłać do dostawcy.

Szybko do dzieła

Intuicyjny interfejs użytkownika, obszerny zestaw poradników online, filmy instruktażowe, jak również bezpośrednie wsparcie użytkownika są gwarancją, że użytkownicy bardzo szybko pokochają Quant. Quant od dawna jest jednym z najlepiej ocenianych przez użytkowników rozwiązań w kategorii Retail Assortment Management i Space Planning Software w G2.
"Przeprowadzone testy operacyjne wykazały znaczną oszczędność czasu i z pewnością udoskonalenie całego procesu zamawiania w naszych magazynach."
Daniel Nedoma / Commercial Head
Dáme jídlo