Rozmiar
Wysłać zapytanie
Środowisko testowe (+3.0%)
Wysłać zapytanie
Nie martw się —wysłanie planu do niczego nie zobowiązuje.
| | |
Cena wyjściowa
Środowisko testowe
0
Opłata naliczana corocznie
0
0
Quant Core
Quant Core
Aplikacja umożliwiająca łatwe tworzenie planogramów z wykorzystaniem biblioteki produktów. Planogramy można udostępniać swoim partnerom w formacie PDF, Excel lub SVG. Podczas tworzenia planogramów można zmieniać tryb wyświetlania między segmentami i całym przekrojem. Dotyczy to również wszystkich statystyk dostępnych podczas tworzenia planogramów.
Planogramy
Planogramy
Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie planogramów w Quant Desktop. Możliwe jest tworzenie zarówno samodzielnych planogramów, jak i planogramów zintegrowanych z planami sklepów w ramach złożonych projektów. Planogramy można udostępniać w formacie PDF lub Excel. Podczas tworzenia planogramów można zmieniać tryb wyświetlania pomiędzy segmentami a całym przekrojem. Dotyczy to również wszystkich statystyk dostępnych podczas projektowania planogramów.
Użytkownicy
Użytkownicy
Floor Planning
Floor Planning
Zgodnie z planem technicznym lub nawet bez niego, możesz narysować swoje sklepy w Quant Desktop za pomocą zintegrowanego narzędzia do planowania sklepów. Możesz zaprojektować przestrzeń w dowolny sposób, od prostych schematów regałów po szczegółowe plany obejmujące ściany, drzwi, okna, kasy i dokumentację fotograficzną. Quant obsługuje wiele wersji planów pięter w każdym sklepie, odzwierciedlających sezonowość, więc nie musisz co roku wprowadzać tych samych zmian.
Store specific
Store specific
Automatyczna optymalizacja planogramów na podstawie sprzedaży ułatwia tworzenie planogramów "Store Specific" dostosowanych do każdego sklepu. Planogramy mogą być następnie publikowane i udostępniane sklepom za pośrednictwem Quant Web, co pozwala kontrolować cały proces wdrożenia i cykl życia planogramu.
Reporting
Reporting
Sukces w zarządzaniu kategoriami zależy w dużej mierze od umiejętności obliczania i analizowania wyników decyzji, a także od działań biznesowych i marketingowych. Quant oferuje unikalny sposób łączenia surowych danych, takich jak dzienne raporty sprzedaży i zapasów ze sklepów, ze szczegółowymi danymi z planogramów. Skutkuje to przyjaznymi dla użytkownika i dostępnymi statystykami, które pomagają rozpoznać potencjał i podejmować właściwe decyzje.
Użytkownicy
Użytkownicy
Komunikacja
Komunikacja
Częścią Quant jest także czat online, który umożliwia bardzo szybką komunikację sklepów z centralą. Centrala wysyła wiadomości z Quant Desktop i sklepy widzą je w Quant Web. Dużą zaletą jest przejrzystość całej komunikacji. Cała historia jest dostępna dla wszystkich wybranych członków zespołu, co ułatwia współpracę przy rozwiązywaniu pytań i uwag.
Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna
Możesz użyć Quant jako skutecznego narzędzia do dokumentacji fotograficznej sklepów. Zdjęcia można przypisać wraz z notatkami nie tylko do całego sklepu, ale także do konkretnego wyposażenia. Wgrywanie odbywa się za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji Quant Web z komputera, tabletu lub telefonu.
Rest API
Rest API
Najłatwiejszy i najszybszy sposób wymiany danych między Quant i innymi systemami. Rest API umożliwia automatyczne wysyłanie i pobieranie danych z/do Quant w czasie rzeczywistym.
CSV / FTPS
CSV / FTPS
Jeden z możliwych sposobów wymiany danych pomiędzy Quant a innymi systemami. Możesz codziennie wysyłać swoje dane na serwer FTPS firmy Quant w plikach CSV i będą one automatycznie importowane. Lub odwrotnie, Quant może codziennie automatycznie eksportować dane na serwer FTPS, a Ty możesz je pobrać i zaimportować do swojego systemu. javax.swing.
Task Management
Task Management
Quant oferuje zintegrowane zarządzanie zadaniami, które obejmuje zarządzanie, planowanie i skuteczną realizację bardziej złożonych zadań wymagających współpracy kilku użytkowników. Cecha ta pozwala na efektywną organizację działań, takich jak planowanie przebudowy, otwieranie nowych sklepów i / lub naprawy sprzętu.
Użytkownicy
Użytkownicy
Formularze i ankiety
Formularze i ankiety
W programie Quant można tworzyć formularze do publikowania kwestionariuszy lub ankiet, takich jak wypełniane store cheks. Łatwo jest określić punktację każdej odpowiedzi i dołączyć zdjęcia. Ponadto z formularzami zintegrowane jest zarządzanie zadaniami, dzięki czemu można utworzyć powiązane zadanie, jeśli dana odpowiedź wymaga dalszych wyjaśnień. Listę wypełnionych formularzy i ich wyników można śledzić bezpośrednio w Quant Web lub w Quant Desktop.
Użytkownicy
Użytkownicy
Listing
Listing
Listing produktów jest jednym z kluczowych procesów w handlu detalicznym. Wymaga to szerokiej współpracy między dostawcami, menedżerami produktu i innymi zainteresowanymi stronami. Quant zapewnia kompletne rozwiązanie do zarządzania głównymi danymi produktów, w tym zatwierdzeniami i historią. Można określić, którzy użytkownicy powinni brać udział w procesie wprowadzania danych i za co są odpowiedzialni. Do każdego zaangażowanego użytkownika mogą być automatycznie wysyłane powiadomienia e-mail o zmianach.
Użytkownicy
Użytkownicy
Etykiety półek
Etykiety półek
Quant zawiera inteligentny system zarządzania etykietami półek. Opracowaliśmy ten system tak, aby był prosty i zrozumiały dla pracowników sklepów, aby zaoszczędzić czas i koszty drukowania. Obejmuje również automatyczne wykrywanie zmian w etykietach półek i możliwość wstawiania notatek dla personelu bezpośrednio do SEL (nazwa sprzętu, pozycja półki itp.). Istnieje również raport Wdrażanie etykiet półek w sklepach, aby uzyskać przegląd, w jaki sposób sklepy wdrażają etykiety półek.
Automatyczne wymiany
Automatyczne wymiany
Ta funkcja pomoże Ci wyeliminować sytuacje braku zapasów, zwiększyć dostępność i zmniejszyć nadwyżki. Zamienniki pomogą Ci w sytuacji, gdy w magazynie centralnym nie ma wystarczających zapasów produktu. W Quant zaimplementowano również automatyczny proces ponownej publikacji planogramów wraz z wymianami.
Planowanie popytu
Planowanie popytu
Quant pozwala na wykorzystanie informacji o dostępnej powierzchni i wyświetlanych produktach wraz z danymi sprzedażowymi do automatycznego tworzenia zamówień produktów. Zamówienia mogą być również generowane w trybie półautomatycznym, co oznacza, że pracownicy mogą modyfikować utworzoną propozycję zamówienia przed jej potwierdzeniem.
Data NatuRe Connector
Data NatuRe Connector
Data NatuRe jest platformą, na której w jednej bazie danych znajdują się podstawowe dane niemieckich producentów i dystrybutorów w zakresie żywności ekologicznej, produktów naturalnych i towarów reformulowanych. Dzięki Quant możesz korzystać z automatycznego importu danych produktów oraz importować zdjęcia produktów bezpośrednio z platformy Data NatuRe. Dla sklepów, które posiadają te produkty, system ten jest naprawdę przydatny i oszczędza ich czas, ponieważ Quant importuje te dane z Data NatuRe automatycznie.