26. 01. 2021

Základní pilíře úspěšného category managementu a tvorby planogramů

Vyplatí se strávit čas nad tvorbou planogramů a category managementem? Budou prodejny vystavení podle planogramů dodržovat? Jak docílit toho, aby byly planogramy přínosem pro všechny zúčastněné strany? Takové otázky je třeba zodpovědět při rozhodování, zda a jakým způsobem budou planogramy nasazeny a využity.

Důležité je nastavit procesy tak, aby planogramy usnadnily práci všem zúčastněným stranám. 

Prodejnám pomůže, když snadno identifikují, jaké změny je třeba provést a kde. Zásadní je, aby byly planogramy přesné, zohledňovaly rozměry produktů a prostor dostupný na konkrétní prodejně.  V takovém případě není nutné řešit situace, kdy není možné vystavit zboží podle planogramu, jelikož na něj není dostatek místa. Důležité je i vyhrazení odpovídající kapacity jednotlivým produktům dle prodejů, aby na dané pozici nedocházelo k častým výpadkům a personál nemusel doplňovat danou pozici z příručního skladu několikrát denně.


Pro centrálu je podstatné, aby měla celý proces pod kontrolou a aby spolehlivě řídila vystavení zboží na všech prodejnách. Planogramy se dají zpětně vyhodnocovat a umožňují pružnou reakci v případě, že vystavení nefunguje tak, jak má. Pokud je spoleh na přesnost implementace, výrazně se usnadňuje i spolupráce mezi retailery a jejich dodavateli a dodržování dohodnutých podmínek.


Jaké jsou tedy hlavní pilíře úspěšného procesu category managementu a tvorby planogramů?

1. Komunikace  

S prodejnami je třeba neustále komunikovat a na začátku dobře vysvětlit přínosy. Pokud personálu prodejny změny v sortimentu a vystavení vysvětlíte, pochopí, proč jsou užitečné a bude mít větší motivaci dodržovat vystavení podle planogramů. Skvělým nástrojem pro tyto účely je Quant Blog. 

Protože se nikdy nemůže podařit vše od začátku nastavit bez chyb, je důležité, aby prodejny mohly snadno hlásit problémy a nepřesnosti ať už se to týká rozměrů produktů a výstavních ploch, tak třeba nedostupnosti produktů. Součástí Quant je proto integrovaná správa úkolů a online chat.

Obrázek je často víc než tisíc slov, proto je neocenitelným pomocníkem při komunikaci mezi centrálou a prodejnami možnost přikládat nejen anotované fotky implementací planogramů, ale i obecné situace na prodejně.

2. Kontrola

Aby bylo možné využít planogramy k zlepšení fungování návazných procesů jako jsou automatické objednávky, reporting nebo třeba tisk cenovek, je nutné zavést kontrolní mechanizmy, které zajistí, že se plán stane realitou a vystavení produktů na prodejnách bude odpovídat planogramům.

Automatizované notifikace při nedodržení termínů by měly být samozřejmostí.

Potvrzování implementace planogramů včetně foto dokumentace zvyšuje motivaci prodejen ukázat, že odvádí kvalitní práci a také umožňuje kontrolu bez fyzických návštěv prodejen. Díky strojovému učení a umělé inteligenci je pak dokonce možné automatizovat vyhodnocení shody mezi fotkou a planogramem.Foto dokumentace implementace planogramuJako dobré kontrolní mechanismy slouží i některé reporty. Například report výpadku zásob u zboží na planogramech. Pokud je zásoba produktu na pobočce nulová, nemůže být logicky v danou chvíli dodržen planogram obsahující tento produkt.

3. Automatické objednávky

Planogramy jsou skvělým doplňkem automatizace objednávek. Vytvořením a správou planogramů definujete minimální zásobu nutnou k tomu, aby v regálech nevznikala prázdná místa. Obvykle je tento údaj rovný počtu balení daného produktu vedle sebe na planogramy. Definujete ale také celkovou kapacitu daného produktu na prodejní ploše, čímž umožníte algoritmu minimalizovat počet nutných doplnění z příručního skladu. Pokud prodejna příruční sklady vůbec nemá, tak planogramem definujete maximum, jež se na danou prodejnu vejde.

Publikace planogramu s předstihem a jasně danými termíny implementace umožňuje algoritmu automatických objednávek zajistit dostupnost nového zboží v momentě implementace planogramu a včasný doprodej vyřazeného zboží. Nikdo nechce, aby den před vyřazením produktu z planogramu bylo jeho množství automatickou objednávkou doplněno do maxima. 

Automatické objednávky na webu.

4. Minimalizace vratek

S automatickými objednávkami a planogramy úzce souvisí i téma vratek. Při zavádění nových produktů je logicky nutné jiné produkty vyřazovat z vystavení. Jenže kdy je ten správný moment vydat planogram s novinkou aby na vyřazeném produktu byly co nejmenší vratky? Quant umí tuto problematiku řešit velmi efektivně díky unikátní funkci automatických náhrad. Princip je vlastně velice jednoduchý. Původní produkt zůstane na planogramu a nový produkt se nastaví jako jeho náhrada. Quant pak každý den zkontroluje stavy zásob na každé prodejně a v případě, že zásoba původního produktu klesne pod zvolenou mez, vypublikuje Quant automaticky pouze pro tuto prodejnu nový planogram s náhradou. 

V případě potřeby je dokonce možné nechat Quant volit i náhrady automaticky tak, aby z dostupných nevystavených produktů vybral co nejpodobnější produkt a aktualizoval planogram.


4 pílíře úspěšného procesu