Planogramy

Store specific planogramy

Díky inteligentnímu automatickému generování planogramů optimalizovaných dle prodejů na základě uživatelsky definovaných šablon je možné udržet aktuální planogramy i ve velkých prodejních sítích s různorodými pobočkami bez velkých nároků na lidské zdroje.

3D Vizualizace

Quant umí nejen 2D ale i 3D planogramy. Nemusíte vynaložit žádné dodatečné úsilí. Jednoduše zapnete 3D náhled a můžete si prohlédnout naplánované vystavení ze všech stran. Funkčnost se neomezuje na jednotlivé planogramy. Ve třech rozměrech můžete absolvovat virtuální prohlídku každou vaší prodejnou a dívat se tak na vystavení očima vašich zákazníků.

Snadná publikace a kontrola

Quant umožňuje snadné publikování planogramů a kontrolu procesu implementace. Personál prodejny potvrzuje implementaci přes webové rozhraní a je automaticky upozorněn v případě nedodržení stanovených termínů. Vy máte v každém okamžiku přehled o stavu implementace planogramů na jednotlivých prodejnách a pomocí inteligentních statistik můžete analyzovat vliv na obchodní a logistické výsledky.

Heat Mapy a Štítky

Mimo standardního zobrazení produktů v planogramu jako obrázků můžete snadno aktivovat vámi definovaný analytický pohled zobrazující na pozici produktu informace o zvolených atributech a prodejních datech. Samozřejmostí jsou i heat mapy sloužící k rychlé vizuální identifikaci výkonnosti produktů na planogramu dle vámi zvolených kritérií.

Delta Planogramy

Quant je zřejmě jediný dostupný systém, který díky pokročilé správě životního cyklu planogramu automaticky detekuje a vizualizuje změny mezi starou a novou verzí. Personál vašich prodejen vám za tuto funkci bude nesmírně vděčný a ochota pravidelně implementovat nové planogramy výrazně stoupne.

Sekce

V Quantu je při tvorbě planogramu možné jednoduše přepínat mezi pohledem zaměřeným na jeden vybraný segment a zobrazením všech souvisejících segmentů tvořících logický celek. To platí i pro veškeré statistiky, jenž máte při tvorbě planogramů k dispozici.

Store specific planogramy

Díky inteligentnímu automatickému generování planogramů optimalizovaných dle prodejů na základě uživatelsky definovaných šablon je možné udržet aktuální planogramy i ve velkých prodejních sítích s různorodými pobočkami bez velkých nároků na lidské zdroje.

Delta Planogramy

Quant je zřejmě jediný dostupný systém, který díky pokročilé správě životního cyklu planogramu automaticky detekuje a vizualizuje změny mezi starou a novou verzí. Personál vašich prodejen vám za tuto funkci bude nesmírně vděčný a ochota pravidelně implementovat nové planogramy výrazně stoupne.

Snadná publikace a kontrola

Quant umožňuje snadné publikování planogramů a kontrolu procesu implementace. Personál prodejny potvrzuje implementaci přes webové rozhraní a je automaticky upozorněn v případě nedodržení stanovených termínů. Vy máte v každém okamžiku přehled o stavu implementace planogramů na jednotlivých prodejnách a pomocí inteligentních statistik můžete analyzovat vliv na obchodní a logistické výsledky.

3D Vizualizace

Quant umí nejen 2D ale i 3D planogramy. Nemusíte vynaložit žádné dodatečné úsilí. Jednoduše zapnete 3D náhled a můžete si prohlédnout naplánované vystavení ze všech stran. Funkčnost se neomezuje na jednotlivé planogramy. Ve třech rozměrech můžete absolvovat virtuální prohlídku každou vaší prodejnou a dívat se tak na vystavení očima vašich zákazníků.

Sekce

V Quantu je při tvorbě planogramu možné jednoduše přepínat mezi pohledem zaměřeným na jeden vybraný segment a zobrazením všech souvisejících segmentů tvořících logický celek. To platí i pro veškeré statistiky, jenž máte při tvorbě planogramů k dispozici.

Heat Mapy a Štítky

Mimo standardního zobrazení produktů v planogramu jako obrázků můžete snadno aktivovat vámi definovaný analytický pohled zobrazující na pozici produktu informace o zvolených atributech a prodejních datech. Samozřejmostí jsou i heat mapy sloužící k rychlé vizuální identifikaci výkonnosti produktů na planogramu dle vámi zvolených kritérií.