Tradiční model doplňování zboží založený na tvorbě manuálních objednávek závislých na personálu prodejen má mnoho nevýhod. Vytvoření kvalitní objednávky vyžaduje mnoho času, pečlivost, dobré analytické schopnosti a zkušenosti. I nejschopnějším zaměstnancům prodejen pak často chybí důležitá data a informace. Výsledkem pak bývá objednání produktu až v momentě, kdy dojde k výpadku. Následná několikadenní nedostupnost vede k neuskutečnění potenciálních prodejů a snížení zákaznické spokojenosti.

Automatické nebo poloautomatické objednávky jsou skvělým řešením. Šetří čas personálu prodejen, který se tak může více věnovat zákazníkům. Zboží je doobjednáno včas, aby nedošlo k výpadkům, ale pouze v takovém množství, které je rozumné, aby nevznikaly nadzásoby a nedocházelo ke zbytečným expiracím.

Hlavní přínosy zavedení automatických objednávek

Eliminace výpadků

1

Quant v nastavených intervalech kontroluje stav zásob v jednotlivých prodejnách a objednávku produktu vytváří včas s ohledem na požadovanou minimální denní rezervu a dle aktuálního trendu prodejnosti. Zboží je tak doplněno dříve, než dojde k výpadku.

Snížení nadzásob

2

Při manuálních objednávkách se často objednává pro jistotu větší množství, než je třeba, a vznikají nadzásoby. Quant neustále aktualizuje odhad prodejů pro každou individuální prodejnu, a objednává správné množství s ohledem na intervaly závozů a požadovanou pojistnou zásobu.

Úspora času personálu

3

V případě zavedení plně automatických objednávek šetříte nejkvalifikovanějším zaměstnancům prodejen několik hodin týdně, a ti se tak mohou lépe věnovat zákazníkům a chodu prodejny. Časová úspora je však veliká i v případě zavedení poloautomatických objednávek, jelikož personál prodejen pouze kontroluje návrh vytvořený Quantem.

„V roce 2019 se nám povedlo funkci automatických objednávek nasadit v síti Slovak Telekom. Aktuální výsledky nasazení automatických objednávek jsou zejména automatické navýšení zásob o 10% na prodejnách z důvodu vyšších prodejů na konci roku vedoucí k lepší dostupnosti a to, že se úspěšně daří reagovat na enormní a nepravidelný nárůst obratu ve vánočním období, který by bez automatických objednávek nebylo možné úspěšně zvládat.“
Jaroslav Bucko / Key Account Manager
FixDistribution
Přečíst si více

Díky Quantu zvládnete zavést automatické objednávky v řádu týdnů

Integrované řešení planogramů a objednávek

Planogramy a objednávky spolu velmi úzce souvisí. Quant automaticky optimalizuje množství produktů na planogramech, aby byla alokována dostatečná kapacita pro automatické objednávky. Objednávky automaticky respektují minimální pojistnou zásobu danou počtem faců na planogramu, takže ve vystavení nevznikají prázdná místa. Nové produkty na planogramech jsou objednány včas, aby byly dostupné v momentě, kdy bude planogram zveřejněn k implementaci.

Poloautomatické objednávky

Při zavádění automatických objednávek je v rámci Quant Webu dostupná podpora i pro poloautomatický mód. Quant každý den vygeneruje návrh objednávky, který je možné manuálně zkontrolovat a v případě potřeby upravit personálem prodejny.

Objednávkové dny

Pro každou prodejnu je v Quantu možné zadefinovat, ve kterých dnech může být vygenerována automatická nebo poloautomatická objednávka.

Integrované řešení za příznivou cenu

Využití mnoha vzájemně oddělených nástrojů vede k nepřesnostem a zpožděním a je cenově velmi neefektivní. Quant nabízí kromě řešení automatických objednávek i sadu nástrojů pro Category a Task Management v rámci jednoho integrovaného systému.

Optimalizace minima a maxima

Quant neustále optimalizuje minimální a maximální množství každého produktu na všech prodejnách na základě aktuálního vývoje prodejnosti. Strategii objednávání je možné definovat pro každou kategorii nebo individuální kombinaci produktu a prodejny jako minimální / maximální denní rezervu.

Automatické náhrady

Quant nabízí několik pokročilých módů automatického nahrazování produktů na planogramech. K nahrazení na prodejně dojde až v momentě, kdy zásoba původního produktu klesne na dostatečně nízkou úroveň. Zavádění nových produktů je tak jednodušší a zároveň se výrazně snižuje množství vratek. Quant umožňuje definovat konkrétního náhradníka nebo kritéria podobnosti, na jejichž základě je nejvhodnější náhradník vybrán automaticky.

Dělené návrhy objednávek

Objednávají vaše prodejny napřímo od dodavatelů? Nevadí. Quant vygeneruje v případě potřeby návrh objednávky pro každého dodavatele zvlášť. Návrh je následně možné snadno upravit, vyexportovat do Excelu a zaslat dodavateli.

Snadné využití a nasazení

Intuitivní uživatelské rozhraní, rozsáhlá sada online manuálů a výukových videí a také přímá uživatelská podpora jsou zárukou, že si uživatelé Quant velmi rychle oblíbí. Quant dlouhodobě patří k nejlépe uživatelsky hodnoceným řešením v rámci Retail Assortment Management a Space Planning Software kategorií na G2.
„Provedené provozní testy ukazují výrazné ušetření času a určitě i zpřesnění celého procesu objednávání na našich skladech.“
Daniel Nedoma / Commercial Head
Dáme jídlo