Případová studie Mconomy

„Full Service” distributor mobilních zařízení a doplňků v Holandsku a Belgii

• Mconomy je součástí skupiny Constrive
• Constrive zahrnuje 8 společností
• Obhospodařuje více jak 93 brandů
• Je aktivní ve více jak 28 zemích


Jan Teuben  |  Space Management   ,   Business Intelligence

Mconomy používá Quant od roku 2014. Můžete popsat vaši tehdejší motivaci hledat nástroj na space planning a důvody, proč jste se rozhodli pro Quant?

Společnost Mconomy, distributor mobilních zařízení a doplňků, mě zaměstnala, abych rozšířil dosud nabízené služby
o space planning, jelikož to dobře zapadalo do celkového konceptu. Výhodou bylo partnerství s několika retailery spočívající ve správě jednotlivých prodejen na základě dat o prodejích a jejich automatické zásobování. Naše produktové kategorie se velmi dynamicky mění, takže minimalizace vratek a odpisů je nesmírně důležitá. Proto jsme potřebovali tvořit planogramy na míru konkrétním prodejnám. Po více jak 20leté zkušenosti se zavedenými nástroji na space planning jsem očekával, že půjde o velmi náročný a drahý projekt.

Quant ale mé obavy brzy rozptýlil díky odlišnému přístupu k řešení problémů a ochotě rychle zapracovat do systému námi požadované úpravy jako například 3D vizualizaci prodejny.

„Planogramy v Quantu jsou od prvního dne jedním z podstatných přínosů spolupráce Telenetu a Mconomy. Quant Web je snadno dostupný pro naše prodejny a uživatelsky přívětivý i díky tomu, že během pilotního provozu byly zapracovány naše připomínky.“

Aaron Mc Manus  |  Product Manager Accessories v Telenet Group

Jak dlouho trvalo Quant implementovat a jaké byly první přínosy?

Nastavení automatických datových přenosů a testování trvalo zhruba měsíc. Během této doby proběhlo několik online školení. Samotná tvorba planogramů začala během druhého měsíce a planogramy byly implementovány na základě rozeslaných PDF. Další průběžná vylepšení již probíhala za provozu.

Hlavní přínosy byly:

  • Sdílení připravených planogramů s Account manažery a nákupčími.
  • Využití reportů pro export dat přímo do VMI systémů pro automatické doplňování.
  • Využití přehledu umístěných produktů k tištění karet zamezujících výpadkům zásob v pořadí dle vystavení produktů na planogramech.

Využívali jste od začátku Quant Web? Jak složité bylo pro prodejny vašich klientů si na něj zvyknout?

Ano, využívali jsme Quant Web od začátku, ale pouze omezeně, jelikož jako distributor nemáme příliš velkou kontrolu nad prodejnami. Někteří klienti stále vyžadují planogramy pouze jako PDF, jiní využívají Quant Web. I využití Quant Webu se liší, někde potvrzují implementaci planogramů během dvou dnů od publikace, jinde bohužel nepotvrzují vůbec.

Využíváte vestavěné komunikační kanály jako Quant Chat?

Velmi omezeně, jelikož nechceme vstupovat do komunikace centrály našich klientů s jejich pobočkami.

A co říkáte na možnost fotodokumentace prodejen v Quantu?

Fotky implementovaných planogramů jsou velmi užitečné při poskytování zpětné vazby na planogram a hlášení případných problémů. Tento nástroj motivuje obě strany ke zlepšení kvality tvorby a exekuce planogramů.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější reporty a funkce?

Využíváme zejména reporty výkonu založené na skupinách prodejen, prodejních datech a stavech zásob.

„Naším posláním je odstraňování bariér mezi výrobci značek, maloobchodníky a jejich zákazníky.“

Jak hodnotíte kvalitu podpory?

Úsilí a elán  5/5

Řešení 4/5 – ne všechny problémy mají okamžité řešení a některé jsou vyřešeny až s vydáním nové verze, ale dle mého názoru je Quant tým velmi oddaný snaze nabídnout řešení.

Development 5/5 – je vždy zábava vidět rychlou prezentaci novinek po větší aktualizaci Quantu. Ukazuje velké odhodlání Quant neustále zlepšovat.

Jaké jsou hlavní výsledky projektu a jaké máte plány do budoucna v oblasti space planningu a category managementu?

Quant nám pomáhá získávat nové obchodní příležitosti díky možnosti 3D vizualizace navrhovaných prodejních prostorů a možnosti prezentovat alternativní varianty produktového vystavení a umístění POS materiálů.

Ve vztahu k některým našim zákazníkům se podařilo zvýšit důvěru a zlepšit spolupráci díky využití Quant Webu. Sdílení planogramů online přineslo okamžité výhody oproti zdlouhavému zasílání PDF a sdílení přes intranet.

Doporučili byste Quant ostatním?

Ano, rozhodně.

dfgdfgReporty výkonu zalo

Reporty výkonu založené na skupinách prodejen, prodejních datech a stavech zásob.

fghdghdghd

Díky možnosti 3D vizualizace navrhovaných prodejních prostor nám Quant pomáhá získávat nové obchodní příležitosti.