Současný retail se vyznačuje historicky největší informovaností zákazníků a prodejců. Pro zákazníka nikdy nebylo snazší porovnat produkt s konkurenčními nabídkami a nikdy neměl tak pestrý výběr snadno na dosah. Obchodníci zase nikdy dříve neměli tak podrobné informace o svých zákaznících, jejich zvyklostech a preferencích jako dnes.

Trend rostoucího množství dat bude nadále pokračovat a s ním i důležitost jejich efektivního využití.

Category Management je umění nastavit procesy v retailu tak, abychom vytěžili maximum z dostupných dat a minimalizovali čas a další náklady spojené s činnostmi prováděnými pouze na základě pocitů nebo ze setrvačnosti.

Hlavní přínosy Category Managementu

Rozdělení kategorií

1

Rozdělení kategorií na cílové, rutinní, sezónní a doplňkové umožňuje správný návrh jejich rozložení na prodejní ploše, jenž je klíčovým nástrojem pro řízení nákupní cesty. Vhodně navržená nákupní cesta je klíčová pro spokojenost zákazníka a úspěšnost prodejů.

Rozhodovací stromy

2

Definice rozhodovacích stromů pro jednotlivé kategorie je vyjádřením našeho pochopení chování a potřeb našich zákazníků. Rozhodovací stromy jsou společně s logistickými a obchodními daty klíčové pro výběr vhodných produktů a jejich umístění v rámci prodejního prostoru.

Ze dne na den

3

Day-to-day Category Management je sadou jasně definovaných procesů, které vedou k neustálé reakci na nově příchozí data a obchodní rozhodnutí.

„Mezi nejdůležitější výsledky patří mimo jiné lepší přehled o sortimentu, lepší plánování sortimentu s předstihem a snadnější umisťování zboží v prodejnách, což je vnímáno jako obrovská úleva! To také přispívá k lepší orientaci zákazníků na našich prodejnách.“
Michael Ebert / manažer kategorie
Ebl-Naturkost
Přečíst si více

Díky Quantu zvládnete Category Management i vy

Automatická synchronizace dat

Ruční správa dat je časově velmi náročná. Quant díky automatické datové synchronizaci s ostatními systémy ve vaší organizaci šetří váš čas a umožňuje zaměřit se na to podstatné – analýzu dat.

Pokročilá správa úkolů

Součástí Quant Category Managementu je i systém na správu úkolů, který umožňuje mobilní přístup k vašim úkolům, ať jste kdekoliv. Na vašem tabletu nebo chytrém telefonu máte vždy po ruce seznam vašich aktuálních úkolů navázaných na konkrétní lokace na prodejně, kategorie nebo třeba produkty. Vytvořit nebo zkontrolovat úkol přímo na místě a přiložit k němu fotky a komentáře z vašeho mobilního zařízení nikdy nebylo snazší.

Rozpoznání produktových fotek

Díky naší pokročilé technologii rozpoznávání produktů pomocí umělé inteligence rychle odhalíte potenciální problémy. Quant automaticky vyhodnotí míru shody s planogramem, a vy tak rychle naleznete jak nejlepší, tak nejhorší implementace. To nejlepší však je, že díky okamžité zpětné vazbě pro personál prodejen dojde k nápravě často zcela bez nutnosti vašeho přičinění.

Automatizace planogramů a sortimentu

Díky unikátnímu konceptu planogramových šablon a automatických náhrad je v Quantu zcela přirozené vytvářet automaticky planogramy optimalizované dle prodejních, prostorových a obchodních kritérií. Každá prodejna tak dostane planogramy na míru svým prostorovým dispozicím s počty faců odpovídajícími prodejům a logistickým požadavkům.

Snadné využití a nasazení

Intuitivní uživatelské rozhraní, rozsáhlá sada online manuálů a výukových videí a také přímá uživatelská podpora jsou zárukou, že si uživatelé Quant velmi rychle oblíbí. Quant dlouhodobě patří k nejlépe uživatelsky hodnoceným řešením v rámci Retail Assortment Management a Space Planning Software kategorií na G2.

Pokročilý reporting

Pro úspěšné řízení kategorií je nezbytné měřit a analyzovat výsledky vašich rozhodnutí, obchodních a marketingových aktivit. Quant umožňuje jedinečným způsobem zkombinovat hrubá data, jako jsou denní statistiky prodejnosti na jednotlivých pobočkách a aktuální stav skladových zásob s podrobnými daty z planogramů. Výsledkem jsou uživatelsky přívětivé a rychle dostupné reporty, které vám pomohou dělat správná rozhodnutí.

Sdílení a kontrola planogramů

Quant řeší celý životní cyklus vašich planogramů od hromadné publikace tisíců optimalizovaných planogramů na prodejny, přes notifikaci zodpovědných osob na změny ve vystavení, až po potvrzení implementace planogramu včetně fotky a jejího následného automatického vyhodnocení.

Rozumíme si s Excelem

Všechny tabulky v Quantu mají zabudované pokročilé filtrovací funkce, umožňují vytvořit kontingenční tabulku nebo graf, navíc pokud budete chtít data přenést do Excelu či CSV formátu, budete hotovi během pár vteřin. Většinu dat je také možné přímo z Excelu do Quantu snadno naimportovat nebo vložit přes schránku.

Integrované řešení za příznivou cenu

Využití mnoha vzájemně oddělených nástrojů vede k nepřesnostem a zpožděním a je cenově velmi neefektivní. Quant nabízí kompletní sadu nástrojů pro Category Management v rámci jedné integrované aplikace. Ať už se rozhodnete analyzovat data, upravovat půdorysy prodejen, optimalizovat planogram nebo třeba komunikovat s prodejnami, nebudete muset přepínat mezi různými systémy.

Neomezený počet uživatelů

Cenový plán Quant Premium neomezuje počet uživatelů systému, a tím vybízí každého v rámci vaší organizace, aby se zapojil do procesu Category Managementu. Už nikdy nebudete muset řešit dilema, zda se vyplatí zpřístupnit užitečná data a nástroje dalšímu uživateli i za cenu nákupu další licence.
„Denně spravujeme naše produktové portfolio, ať už se jedná o změny ve vystavení a nebo o správu produktů v databázi. Quant nám poskytuje přehled aktuálně umístěných produktů a kategorií na konkrétních prodejnách, což pomáhá jak přímo centrále (prodejní oddělení, provozní oddělení, ...), tak i dodavatelům. Dodavatelé si mohou zkontrolovat své produktové portfolio a vystavení produktů v reálném čase na konkrétní prodejně na Quant webu.“
Tomáš Pálenkár / obchodní manažer
Dr. Max Slovensko
Přečíst si více

Nastartujte růst kategorií skrze spolupráci

1

Quant usnadňuje nejen spolupráci jednotlivých oddělení maloobchodníků, ale umožňuje snadno zapojit do celého procesu i dodavatele. Čím více účastníků je zapojeno do Category Managementu, tím více užitečných dat je dostupných pro hlubší analýzy a pokročilou automatizaci.

2

Quant umožňuje cílit produktové portfolio, optimalizovat půdorysy a vytvářet planogramy na míru lokálním specifikům jednotlivých prodejen. Dodavatelé mohou sledovat planogramy a vybrané reporty přes Quant Web nebo vytvářet návrhy planogramů přímo v Quantu na základě dat, jenž se jim rozhodnete zpřístupnit.

3

Součástí Quantu je i jedinečné integrované řešení celého procesu zalistování produktů, díky kterému budete mít vždy jistotu, že vaši dodavatelé poskytnou veškerá data v potřebné kvalitě a návazné procesy budou schopné pružně reagovat na vyjednané obchodní podmínky.

Cooperation Category Management image