Category management image

Category Management

Category Management je umění nastavit procesy v retailu tak, abychom vytěžili maximum z dostupných dat a minimalizovali čas a další náklady spojené s činnostmi prováděnými pouze na základě pocitů nebo ze setrvačnosti. Seznamte se s jedinečnými funkcemi, které by mohly být přínosem i pro váš Category Management.

task management image

Předpovědi a řízení poptávky

Umělá inteligence Quantu předpovídá budoucí poptávku na základě historických dat a dalších faktorů, jako jsou například akce. Kvalitní předpověď prodejů pomáhá zlepšit plánování prostoru, automatické objednávky a supply chain.

planogram software image

Planogram Software

Planogramy jsou osvědčeným nástrojem přípravy i realizace dobrého retailového plánu a Quant je skvělý software na tvorbu planogramů založených na prodejních a prostorových datech. S Quantem budete moci dělat správná rozhodnutí v oblasti vizuálního merchandisingu, a navyšovat tak prodeje a zákaznickou spokojenost.

planogram solution replenishment image

Automatické objednávky

Automatické nebo poloautomatické objednávky jsou skvělým řešením. Šetří čas personálu prodejen, který se tak může více věnovat zákazníkům. Zboží je doobjednáno včas, aby nedošlo k výpadkům, ale pouze v takovém množství, které je rozumné, aby nevznikaly nadzásoby a nedocházelo ke zbytečným expiracím.

retail floor planning image

Retail Floor Planning

Quant obsahuje uživatelsky přívětivý editor půdorysů s pokročilými funkcemi zaměřenými na efektivní správu prodejních prostorů a category management. Díky Quantu je možné efektivně spravovat rozsáhlé prodejní sítě i v případě, že jednotlivé prodejny nejsou unifikované a každá je svým způsobem originál.

task management image

Task Management

Quant Task Management je nástroj, který usnadňuje správu úkolů, zlepšuje komunikaci centrály a prodejen a přispívá k úspěšnému fungování klíčových procesů. Jeho jedinečnost spočívá v zasazení úkolů do retailového kontextu například v podobě přiřazení konkrétního vybavení prodejny, produktu, kategorie, planogramu nebo třeba fotky implementace.

planogram sharing compliance image

Sdílení a kontrola planogramů

Planogramy jsou díky své srozumitelnosti skvělou pomůckou, pomocí které je možné vystavení na prodejnách řídit. Nezbytnou podmínkou úspěchu však je dobře zvládnutá cesta od vytvoření planogramu na centrále, přes jeho implementaci na prodejně až po zpětnou kontrolu a vyhodnocení kvality a výsledků implemantace. Quant je ideálním nástrojem pro celý proces.

task management image

Formuláře a průzkumy

Zpětná vazba a informace z prodejen, od obchodních zástupců, dodavatelů či managementu na centrále, jsou klíčové pro utváření správné retailové strategie. Quant řeší celý proces od definice formuláře dle vašich představ, přes jeho nasdílení s uživateli v rámci Quant Webu a finálního vyhodnocení odpovědí.

shelf labels image

Správa cenovek

Cenovky představují jednu z největších marketingových a komunikačních ploch na prodejně. Quant umožňuje jejich potenciál naplno využít díky propracovanému editoru, ve kterém snadno nastavíte vzhled a obsah cenovek přesně podle vašich představ.

Hlavní funkce Quantu

Planogramy optimalizované na základě prodejů
Napojení na prodejní data a pokročilý reporting
Napojení na (polo)automatické objednávky
Vícevrstvé půdorysy
Flexibilní hierarchie kategorií
Předpovědi a detekce anomálií
Moderní webové rozhraní pro distribuci planogramů a komunikaci
Správa cenovek napojená na planogramy
3D vizualizace
Knihovna produktů s uživatelsky definovatelnými atributy
Snadná fotodokumentace prodejních ploch
Quant Task Management
Prozkoumat detailní přehled funkcí

Quant dlouhodobě patří k nejlépe uživatelsky hodnoceným řešením v rámci Retail Management Software kategorie