Tvorba planogramů je defacto standardem řízení vystavení produktů ve všech větších prodejních sítích. Pokročilé softwarové systémy jako je Quant umožňují efektivní tvorbu tzv. store specific planogramů, které jsou uzpůsobeny na míru prostorovým a prodejním dispozicím každé jednotlivé prodejny.

Automatické náhrady produktů řeší jeden z nesložitějších problémů při tvorbě a aktualizaci planogramů: Kdy je nejvhodnější čas nahradit starý produkt produktem novým?

Neexistuje totiž jeden okamžik, který by vyhovoval všem prodejnám. Některé již starý produkt vyprodaly a potřebují co nejdříve vystavit produkt nový, jiné mají stále významnou zásobu starého produktu, a pokud místo něj budou nuceny vystavit nový, vzniknou nechtěné vratky.

Career meeting

Automatické náhrady v Quantu umožňují specifikovat, jaká náhrada má být provedena a za jakých podmínek. Quant pak publikuje upravený planogram pro konkrétní pobočky například na základě skladové zásoby, když se původní produkt doprodá.

Celý systém umí být ještě chytřejší a sám vybírat náhradníky tak, aby nedocházelo ke zdvojení vystavených produktů, ale přitom se vybral nejpodobnější dostupný produkt pro konkrétní prodejnu. Definice podobnosti je velmi flexibilní a uživatelé ji mohou nastavit individuálně pro každou produktovou kategorii.

Na spolupráci s Quant Retail si cením zejména jejich velmi flexibilního přístupu k řešení problémů. Produkt je na základě společných poznatků neustále rychle inovován a vylepšován tak, abychom mohli planogramy a automatické náhrady začít používat i v rychloobrátkových fashion kategoriích, kde to dosud na retail trhu v této míře automatizace v podstatě nikdo nezkusil.
Tomáš Borek | Commercial Director, Sportisimo
Přečíst si více

Hlavní přínosy

Až 30% snížení vratek
15% zlepšení dostupnosti
2-10% zvýšení tržeb

Automatizujte produktové náhrady během několika týdnů od zavedení

Fixní náhrady

Nejjednodušším příkladem automatických náhrad jsou fixní náhrady, které umožňují definovat konkrétní náhradu za původní produkt. K náhradě dojde automaticky na planogramu konkrétní prodejny v momentě, kdy jsou splněna definovaná kritéria zásoby a dostupnosti.

Dočasné náhrady

Vytvořili jste planogram a potřebujete ho sdílet s prodejnami, i když některé produkty stále nejsou dostupné díky neočekávanému zpoždění v dodavatelském řetězci? Nevadí, Quant tyto nedostupné produkty automaticky nahradí nejpodobnějšími dostupnými alternativami. Původní produkty se na planogram vrátí v momentě, kdy začnou být dostupné a dojde k jejich naskladnění na prodejny.

Pomoc s nastavením je klíčová

Jsme si vědomi, že každý retailer je unikátní a má svá specifika, která je třeba zohlednit tak, aby automatické náhrady fungovaly a byly dostatečně kvalitní.

Definice kritérií podobnosti může zabrat i několik týdnů a podpora našich specialistů při nastavování, kontrole a zdokonalování automatických náhrad je s Quantem samozřejmostí a bez příplatků.

Výjimečný poměr ceny a výkonu

Neznáme jiný konkurenční systém, který by uměl řešit automatické náhrady produktů v planogramech na srovnatelné úrovni s Quantem, ale i v ostatních oblastech jako je tvorba planogramů, macro space planning nebo demand planning nabízí Quant skvělý poměr ceny a výkonu.

Podobné produkty

Quant nabízí možnost definice komplexních kritérií podobnosti. Například můžeme říci, jakmile je produkt nedostupný, můžeme ho nahradit pouze produktem stejné značky a podkategorie.

Následně můžeme výběr finálního náhradníka ovlivnit definicí bodů za splnění dodatečných podmínek jako je stejná cenová hladina, logistické náklady na doručení nebo třeba stáří produktu.

Celkové skóre nakonec určí, který produkt bude vybrán jako nejvhodnější náhrada. Možnosti jsou neomezené, jelikož pro definici pravidla je možno použít jakýkoliv produktový atribut včetně těch, co si uživatelé sami vytvořili.

Díky automatickému výběru nejpodobnějšího dostupného produktu, nemusíme předem definovat konkrétní fixní náhradu, Quant vybere pro konkrétní prodejnu tu nejlepší náhradu v nejvhodnější čas a sám aktualizuje planogram.

Našim cílem je zpřístupnit nejvyšší úroveň automatizace i malým retailerům a zároveň dosahovat nejvyšší kvality dostatečné i pro velké prodejní sítě.