11. 10. 2022

Space planning v neunifikovaných sítích prodejen

Proč by space planning měl být klíčovou aktivitou nejen v unifikovaných, ale i neunifikovaných sítích prodejen?

Cíle retailuDříve než odpovíme na tuto otázku, zkusme si nejprve položit několik dalších.

Chtěli byste ve vašich prodejnách sjednotit sortiment? Omezit nadzásoby? Zlepšit dostupnost produktů a zvýšit tržby?

Bylo by užitečné vědět, kolik prostoru má jaká kategorie?

Chtěli byste zlepšit zákaznický zážitek? Pomohlo by vám, kdybyste uměli řídit vystavení produktů na prodejnách centrálně, tak aby odráželo vaše znalosti o zákaznících a obchodní strategie?

Otevíráte nové prodejny nebo modernizujete stávající? Je během takové přestavby jasně daný plán, kam se má co umístit a v jakém množství? Umíte dobře naplánovat prvozávoz nebo se posílá zboží spíše dle odhadu a následně se improvizuje a vše na místě několikrát předělává? 

Pokud jste si na některou z otázek odpověděli „Ano, ale … v naší situaci to není jednoduché, jelikož každá naše prodejna je jiná?“, máme pro vás řešení. Quant si umí velmi dobře poradit i s neunifikovanými sítěmi.

Půdorys pobočkyEditor pobočky

Mapování prodejen

Prvním nezbytným krokem je zmapovat prodejny. 

Dokud nebudeme vědět, kolik a jakých regálů máme na které prodejně a kolik prostoru je vyhrazeno pro kterou kategorii, budeme slepí a naše rozhodnutí budou založena pouze na pocitech, nikoliv na datech. Navíc nám budou chybět nástroje rozhodnutí efektivně realizovat a vyhodnocovat.

Excel

Při výběru nástroje pro zmapování prodejen velmi často padne volba na Excel

Vznikne tabulka podobná této, kde jedna řádka odpovídá jednomu vybavení na prodejně a sloupce reprezentují údaje jako jsou rozměry, kategorie, nebo třeba materiál.

Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v nulových dodatečných nákladech na software a v tom, že data do excelové tabulky zvládne vyplnit skoro každý. Excel navíc umožní i základní analýzy, kvůli kterým mapování provádíme.

Velkou nevýhodou však je fakt, že posbírané informace bývají dost povrchní, jelikož tabulka musí zůstat dostatečně jednoduchá a zapsat na jeden řádek například výšky a hloubky polic, není nic jednoduchého.

Pokud pořizujeme fotky regálů, není mezi fotkami a řádky v tabulce obvykle žádná jasná vazba nebo se výrazně zvyšuje doba focení, protože je každou fotku třeba jednoznačně pojmenovat a její název zanést do tabulky.

Časová náročnost digitalizace prodejny s pomocí excelu je srovnatelná s využitím pokročilejšího nástroje, ale hrozí, že některé důležité údaje vůbec nezaznamenáme a v budoucnu budeme muset vše pracně doplňovat.

Excelová tabulka navíc vůbec neumožní zaznamenat prostorové uspořádání prodejny. 

Autocad

Autocad je dalším z nástrojů, pomocí kterých se někteří retaileři snaží řešit mapování prodejen. Stejně jako v případě excelu se nejedná o nástroj vyvinutý pro tento účel.

Výhodou CAD výkresu je skvělá vizualizace prostoru. Často stačí vzít již existující technický plán a doplnit nad regály názvy kategorií nebo jejich typy. Oproti profi space planning systému je při malém počtu licencí levnější, nicméně již vyžaduje zkušené uživatele a následně v podstatě neumožňuje posbíraná data analyzovat.

Východiskem je zkombinovat Excel, CAD a pořízení fotek za cenu nesmírně složité údržby a vysoké časové náročnosti, nebo využít specializovaný space planning software, který kombinuje výhody předchozích řešení v rámci jednoho integrovaného systému.

Quant – Space Planning System

Příkladem takového sytému je Quant, který umožňuje zkreslit layout prodejny velmi podobně, jako CAD nástroje, ale navíc ze vzniklého zakreslení umí vygenerovat analyzovatelná data

Adaptace Quantu

Uživatelé si zakreslené regály mohou ukládat do knihovny a následně z nich skládat další části layoutu, takže s každou další prodejnou je zakreslení rychlejší a může ve výsledku vycházet lépe, než sběr dat do Excelu.

Investice do profi softwaru se vrátí v podobě ušetřeného času a podrobných snadno aktualizovatelných dat.

Odpověď na otázky jako „Na kterých prodejnách máme dva regály nápojů s pěti policemi?“ bude vždy po ruce a snadno dostupná.

Foto-dokumentace

Vizualizace planogramůDíky možnosti pracovat se zakresleným layoutem v mobilu nebo tabletu stačí nakonec prodejnu obejít, kliknout na každý regál a snadno pořídit fotku, která se tak se zvoleným regálem automaticky spáruje.

Fotodokumentace je následně velmi užitečná i pro kontrolu kvality implementace planogramů nebo realizace změn v marketingové komunikaci.

Optimalizace prostoru

Hlavní výhodou, kterou vám poskytne zmapování prodejen pomocí nástroje jako je Quant, jsou nástroje pro vyhodnocení a optimalizaci prostoru kategorií v závislosti na prodejích. Stačí nahrát historii prodejů. 

Správné rozložení kategorií na prodejní ploše je klíčové a často důležitější než třeba planogramy, na které se můžeme zaměřit až následně.

HEAT mapy

Store Specific Planogramy

Když už se ke tvorbě a správě planogramů dostaneme, je třeba to udělat pořádně. Neobejdeme se bez rozměrů produktů. Rozměry regálového vybavení na prodejnách již naštěstí máme a Quant nám navíc automaticky vytvoří segmentaci kategorií dle prostorových variant, jež se na našich prodejnách vyskytují. 

Každá prodejna by měla dostat planogram přesně na míru své situaci, aby nebyl prostor pro improvizaci a špatná rozhodnutí, kdy personál prodejny neumístí důležitý produkt, jelikož planogram byl pro metrový regál a na prodejně je pouze 80 cm.

Naštěstí to neznamená, že bychom museli udržovat obrovské množství planogramů. Jednu šablonu je totiž Quant schopen automaticky uzpůsobit  pro vícero rozměrů a vygenerovat pro prodejnu optimální planogram dle jejich prodejů. Pokud se nevejdou všechny produkty, vybere systém automaticky ty nejlepší.

Šablona planogramu

Store specific planogramy jsou finálním krokem v rámci space planningu, ale u nich nemusíme skončit. Zmapování prodejen můžeme využít i v rámci task managementu, pro efektivní tisk cenovek nebo zlepšení automatických objednávek.

Hlavní přínosy

Díky optimalizaci layoutů prodejen a zavedení store specific planogramů obvykle dochází ke zvýšení prodejů v klíčových kategoriích a snížení nadzásob a celkově se zlepšuje zákaznický zážitek

Provozní čas potřebný pro otevření nové prodejny nebo remodeling se často daří snížit na méně než polovinu.

„Díky zavedení planogramů a optimalizaci layoutů prodejen se nám podařilo sjednotit vystavený sortiment a snížit o 30 % nadzásoby prodejen. Quant nám také pomohl výrazně snížit dobu potřebnou k otevření nových prodejen. Na naskladnění prodejny jsme potřebovali místo šesti dnů pouze dva.“

Markéta Vojáčková / Category Specialist / Notino

Space planning v Quantu