Běh maloobchodu se skládá z obrovského množství úkolů. Quant Task Management je nástroj, který usnadňuje jejich správu, zlepšuje komunikaci centrály a prodejen a přispívá k úspěšnému fungování klíčových procesů.

Jedinečnost Quant Task Managementu spočívá v zasazení úkolů do retailového kontextu.

Díky integraci s naším space & category managementem je možno již při vytváření úkolu přiřadit kontext například v podobě konkrétního vybavení prodejny, produktu, kategorie, planogramu nebo třeba fotky implementace.

Hlavní přínosy Task Managementu

Retail Task Management

Transparentnost

Zadání a stav úkolu jsou vždy snadno dostupné a viditelné pro všechny zainteresované strany.

Adresnost

V každém okamžiku je jasné, kdo je za úkol zodpovědný, jaké jsou termíny a co se již v rámci řešení úkolu událo.

Zastupitelnost

Každý typ úkolu má předem definovaného primárního řešitele, pokud je ale třeba, není nic jednoduššího, než dočasně delegovat jeho úkoly na zástupce.

Zkušenosti našich klientů 3 měsíce po nasazení Quant Task Managementu

Centrála
  • Po 3 měsících 95 % požadavků přesměrováno na Úkoly.
  • Přehlednější a ucelenější komunikace. Stop spamování.
  • Rychlejší reakční doba prodejen.
  • Zastupitelnost v době nepřítomnosti primárního řešitele.
Prodejny
  • 100% odezva od centrály.
  • Rychlejší než email.
  • Přesně vědí, s kým problém řeší.

Objevte klíčové funkce Quant Task Managementu

Kontexty úkolů

Pokud chcete vytvořit úkol týkající se rozbitého vybavení na prodejně, je důležité správně toto vybavení identifikovat. V Quantu takové identifikaci říkáme kontext úkolu. V ostatních systémech by všechny detaily od identifikace prodejny, přes identifikaci vybavení musel uživatel vypisovat do textu, v Quantu stačí kliknout na vybavení na půdorysu a vytvořit úkol, vše ostatní se vyplní automaticky a mezi úkolem a vybavením vznikne vazba. Existuje mnoho dalších předdefinovaných kontextů jako jsou prodejny, produkty, planogramy nebo třeba kategorie.

Dílčí úkoly

V Quantu je možné velký úkol rozdělit na samostatné dílčí úkoly tak, aby každý dílčí úkol měl svého řešitele, termíny a přesné zadání. Počet úrovní není omezen.

Notifikace

Pokud dojde ke změně stavu úkolu, přibyde nový komentář, nebo není dodržen termín vyřešení, zašle Quant automaticky všem řešitelům a sledujícím osobám upozornění na e-mail.

Automatické přiřazení zodpovědných osob

Pro každý kontext úkolu je jednoduše možné nastavit, kdo bude výchozí zodpovědná osoba. Je ale možné nastavit i komplexnější pravidla, jako například automatické přiřazení správci dané pobočky v rámci hromadného zadání úkolu více pobočkám.

Typy úkolů

Uživatelé s patřičným oprávněním mohou definovat, jaké typy úkolů jsou dostupné pro daný kontext. Například pro kontext Produkt je možné definovat typy úkolů jako Nadzásoba, Podzásoba nebo Chybný rozměr. Pro kontext Vybavení můžeme definovat typy úkolů jako Rozbité vybavení, Chybějící příslušenství nebo Špatné rozměry.

Propojené úkoly

V případě, že váš úkol souvisí s jiným nebo je závislý na vyřešení dílčího úkolu, je možné úkoly snadno propojit.

Fotky a jejich anotace

Fotky je možné k úkolům nejen přikládat, ale také rovnou anotovat. Pomocí vestavěného editoru je tak snadné do fotky doplnit grafiku, označit konkrétní část fotky nebo doplnit text.

Komentáře

Ke každému úkolu je možné přidat komentáře a celá historie diskuse je vždy dostupná všem zainteresovaným osobám.

Hromadné zadání

Potřebujete zadat stejný úkol skupině prodejen? Není nic jednoduššího. Quant umožňuje zadat úkol hromadně a sledovat stav řešení za každou prodejnu individuálně.
V roce 2021 se nám podařilo nasadit nový modul Quantu pro správu úkolů. Hlavními přínosy jsou přehlednost, zastupitelnost, rychlejší reakční doba a jasná definice zodpovědné osoby. Pozitivní zpětnou vazbu máme jak z centrály, tak z prodejen.
Linda Michaličková / Category & Merchandising Manager
LKQ
Přečíst si více