Případová studie Dr.Max Česko

Největší lékárenská síť v České republice

• Zákazníkem od roku 2013
• Více jak 440 poboček v ČR
• 150 000+ produktů v databázi Quantu


Vratislava Klapušová  |  Specialista řízení kategorií sortimentu

Počátek snahy o řízené vystavení produktů se v Dr.Max Česká republika datuje zhruba do roku 2010. Jednalo se o excelové tabulky s výpisem Brandů po policích, nikoli konkrétních produktů. Toto třídění bylo spíše jakýmsi Brand managementem – přibližným návodem pro zviditelnění produktů a dodavatelů podle obchodních dohod. V té době o podobě oficíny a přidělení prostoru volného prodeje dle indikací rozhodovalo technické oddělení, které mělo devět skupin výrobků, jež dle priorit daných obchodem přidělovalo modulům v lékárně.

Category management započal v roce 2010 opravdovým rozkategorizováním sortimentu pod vedením konzultační agentury RolandBerger. V té době bylo rozhodnuto i o použití 3D SW pro řízení CM. Z dostupných na trhu byl vybrán jako nejvýhodnější Spaceman. V období 2011– 2012 byl prostor pro kategorie řízen na základě průměrných prodejních dat a pomocí planogramů bylo efektivněji řízeno vystavení produktů.

V roce 2013 nám byl představen Quant, který spojoval řízení prostoru a produktů v jednom uživatelském modulu na rozdíl od do té doby používaného Spacemana. Po prvotním seznámení a zvážení všech PRO (jasný potenciál efektivního řízení prostoru + sortimentu, jednoduchý přístup k výstupům – exportům) a PROTI (nulové reference od uživatelů v ČR, neexistující manuál…) jsme zvolili Quant. Po migraci stávajících planogramů do Quantu a prvotní změně myšlení v uspořádání kategorií jsme záhy začali využívat jednoduchého a efektivního řízení.

Zjednodušení a zrychlení, kterých si ceníme:

  • Příprava uspořádání půdorysu oficíny pomocí rychle dostupné analýzy Space to sales.
  • Rychlá a pohodlná aktualizace sortimentu – hromadné záměny v celé kategorii.
  • Vyřešení nestandardních šířek modulů a složitého plánování sortimentu dle různých rozměrů.
  • Jednoduchá komunikace s lékárnami pomocí vestaveného chatu a blogu.

Přelomová změna nastala v roce 2015 zavedením planogramů specifických pro pobočku. Tímto krokem jsme vyřešili dlouhodobě diskutované „mrtvé“ zásoby. Další výhodou je eliminace sortimentních chyb – na všechny velikosti planogramů je nastaven sortiment dle Paretova pravidla a obchodních závazků, který se dnes již automaticky prioritizuje. Priority jsou přiděleny na základě informací v datovém skladu, odkud se automaticky přenášejí do Quantu podle účelu akce. Tím máme zaručen na každý měsíc správný sortiment ve vystavení včetně promočních položek.

Systém Quant využíváme v rámci dlouhodobého marketingového projektu Album. Cílem je zrevidovat a rozvinout jednotný koncept marketingové komunikace uvnitř i vně lékárny. V první fázi jsme v období srpen až prosinec 2015 ve spolupráci s agenturou Promotime zmapovali aktuální stav jednotlivých poboček a zanesli do marketingových vrstev půdorysů v Quantu informace o veškerém vybavení včetně podrobné fotodokumentace. Máme takto mimo jiné zmapovány rozměry, typy a materiály cenovkových lišt, výloh, rámů na plakáty, podlahových samolepek a dodavatelských stojanů. Vznikla živá, průběžně udržovaná databáze, která nám pomáhá při realizaci následujících cílů:

1. Zmapování stávajících a vytvoření nových ploch pro komunikaci včetně sjednocení vzhledu.

2. Stanovení koncepce marketingových sdělení (tj. jejich umístění, formát, vlastní sdělení ve vztahu k nákupní cestě zákazníka / pacienta).

3. Přehled komunikačních kanálů vně i uvnitř lékáren pro Marketingové oddělení.

4. Optimalizace materiálů a cílená komunikace.

5. Centrální řízení komunikace – marketingové planogramy s kontrolní funkcí.

6. Postupné sjednocení in-store komunikace a vytvoření procesu řízení, evidence a kontroly umístění marketingových materiálů.

Zapojení lékáren bylo snadné, jelikož jsme pouze rozšířili webové rozhraní Quantu, na které jsou již dlouhodobě zvyklé, o publikaci marketingových planogramů.

Nela Bartošová / Marketing manager

Další nástroje Quantu už dá se říci byly pro Dr.Max vyvíjeny na objednávku. Ať už se jedná o další analýzy (TOP, vývojové, prostorové, umístěné produkty), tak i výstupy pro ostatní spolupracující oddělení a dodavatele. Nejvíce využíváme jednoduché porovnání a automatickou vizualizaci změn planogramů pro lékárny, informace o umístěných produktech pro dodavatele a také variantu půdorysu s výpisem speciálních zařízení pro technické oddělení.

Webový přístup umožňuje dodavateli editaci svých produktů např. při změně obalu. Je možné v tomto přístupu omezit viditelnost informací včetně automaticky generovaných planogramů bez produktů ostatních dodavatelů.

Přístup pro lékárny jednoduchým způsobem komunikuje aktualizované planogramy se zvýrazněním změn a dále umožňuje kontrolu implementace na základě potvrzení lékárny. Pokud k tomuto potvrzení nedojde do požadovaného data implementace, systém nás automaticky informuje. Další velkou devízou Quantu je, že shromažďuje veškeré informace o lékárnách pohromadě – kontakty na lékárny, adresy, telefony, emaily, regiony, clustery, nadřízené, fotodokumentaci…

Součástí je i podpora správy sezonních verzí půdorysů a jejich automatické střídání dle zadaného data, speciální vrstvy půdorysu s marketingovým vybavením, informace o rozměrech, materiálech a počtu marketingových zařízení, fotodokumentace lékáren a i technický půdorys.

Během pilotní fáze jsme úspěšně nastavili automatické importy dat o produktech, pobočkách, prodejích a skladových zásobách do Quantu. Během roku 2014 proběhla integrace se systémem Planning Wizard a napojení automatických objednávek na data z Quantu.

Hlavními benefity jsou:

– Optimalizace zásob.

– Kalkulace počtu vystavených produktů dle vlastních algoritmů.

– Informace o minimálních, optimálních a maximálních kapacitách užívaná při automatických objednávkách.

– Možnost různých režimů zásobování.

Kromě automatických objednávek využíváme automatické exporty dat z Quantu pro datový sklad, BI a POS (Farmis).

Jedná se zejména o následující:

– Publikování planogramu (životní cyklus Prepared, Waiting a Implemented).

– Seznam kategorií v Quantu.

– Vazba produkt × kategorie.

– Seznam vystavených produktů (maximální šíře i po pobočkách) v Quantu s kontingenčními tabulkami.

– Po publikování planogramů se automaticky zavezou novinky nutné pro vystavení.

– Po publikování planogramů se navýší Nutná pojistná zásoba o počty Face ve vystavení.

– Po publikování planogramů se automaticky poníží Nutná pojistná zásoba u produktů, které vypadly z vystavení.

– Po publikování planogramů dojde u novinek k automatickému zařazení produktů do tisků regálových štítků cen.

– Po publikování planogramů jsou automaticky označeny změny ve vystavení pro snazší orientaci a vyhledávání.

Marek Tichý / Senior data analytik

V Quantu je možné zadávat lékárnám příznaky a zařazovat je tak do skupin např. dle umístěných zařízení, sortimentu. Skupiny je následně možné využít k jednoduché hromadné komunikaci a také při analýzách.

Webová aplikace Quantu se nám osvědčila jako ideální nástroj. Její jednoduchost a srozumitelnost umožňuje práci bez složitého zaškolení z jakéhokoli místa pouze s připojením k internetu pro všechny úrovně uživatelů.

Do budoucna plánujeme hlavně širší využití Quantu pro výrobu a rozesílku marketingových materiálů (POS, letáky, cenovky). Dalším krokem je i příprava digitální lékárny.

dfgdfgf

Příprava uspořádání půdorysu lékárny pomocí rychle dostupné Space&Sales analýzy

dfgdf

Planogramy specifické pro pobočku integrované s automatickými objednávkami

Živá, průběžně udržovaná databáze POS a marketingových materiálů

Cenovky propojené s planogramy