Intelligent Retail Management

Quant nabízí širokou škálu řešení pro retail. V rámci jednoho integrovaného softwarového systému umožňuje efektivně propojit správu prodejního prostoru, cenovek a marketingových materiálů s řízením úkolů, reportingem a automatickými objednávkami.