Cenovky představují jednu z největších marketingových a komunikačních ploch na prodejně. Quant umožňuje jejich potenciál naplno využít díky propracovanému editoru, ve kterém snadno nastavíte vzhled a obsah cenovek přesně podle vašich představ.

Označení produktů aktuální cenou a dalšími doplňkovými informacemi patří ke klíčovým činnostem každé prodejny. Pokud existuje více formátů cenovek a pravidelně dochází ke změnám cen, může tisk a aktualizace znamenat nezanedbatelnou časovou zátěž pro personál prodejen.

„Při přípravě cenovek mě překvapily dva momenty. Za prvé to, jak jednoduché a rychlé bylo naplnit Quant daty a obrázky díky hromadným importům a volitelným vlastnostem produktů, a za druhé to, jak bylo na základě grafického návrhu snadné v editoru vytvořit požadovanou vizuální podobu cenovky. Nasazení a spuštění cenovek jsme i díky obrovské vstřícnosti ze strany Quantu zrealizovali v extrémně krátkém čase během jednoho měsíce.“
Martina Pokorná / Manažerka nákupu
Sklizeno
Přečíst si více

Quant umožňuje efektivně řešit celý proces správy cenovek

Flexibilní design

Quant umožňuje navrhnout cenovky přesně podle vašich představ. Můžete jednoduše určit, jaký design se má použít pro danou pozici v rámci prodejny.

Úspora času

Personál prodejen automaticky obdrží tiskovou sestavu pouze s cenovkami, které se změnily. Sestava je setříděná dle umístění produktů na půdorysu prodejny a také v rámci jednotlivých pozic v policích. Není tedy třeba manuálně vybírat z dostupných typů a ověřovat, zda a kde je produkt na dané prodejně vystaven.

Piktogramy

Obrázek vydá za 1000 slov, a proto Quant umožňuje na cenovky vložit piktogramy nesoucí například informace o složení produktu, alergenech, nebo třeba vlajku země původu.

Košík cenovek

Vždy může nastat situace, kdy je potřeba některou cenovku vytisknout nečekaně znovu. V případě, kdy je poškozená. Quant proto kromě automatické přípravy změněných cenovek obsahuje i koncept košíku cenovek, do kterého je možné přidat potřebné cenovky manuálně a následně je hromadně vytisknout.

Příprava cenovek před akcí

V případě velkého přecenění, například v rámci pravidelné promo akce, je možné v Quantu zadat nové ceny s předstihem a zpřístupnit prodejně nové cenovky několik dní dopředu, aby měli pracovníci dostatek času na jejich vytištění a přípravu implementace v den, kdy k přecenění skutečně dojde.

Integrované řešení za příznivou cenu

Využití mnoha vzájemně oddělených nástrojů vede k nepřesnostem a zpožděním a je cenově velmi neefektivní. Propojení tisku cenovek s planogramy přináší výrazné finanční i časové úspory.

Automatická detekce změn

Díky integraci s planogramy Quant při změně cen automaticky zjistí, kterých prodejen se tato změna týká, připraví cenovky správného typu pro tisk a upozorní personál.

Čárové a QR kódy

Součástí designu cenovky může být i čárový kód, který umožní personálu prodejny rychlé nalezení odpovídajícího produktu v zařízení se čtečkou. Pomocí QR kódu můžete sdílet detailní informace o produktu i s vašimi zákazníky.

Oboustranný tisk

Quant umožňuje tisknout doplňkové informace určené personálu prodejny na zadní stranu cenovky. Každá cenovka tak může obsahovat navigační údaje, jako je oddělení, regálová adresa, číslo police, pozice v rámci police, a dokonce i požadované množství vystavených balení dle planogramu.

Kontrola implementace

V případě, že změněné cenovky připravené ve webové aplikaci Quantu prodejna včas nevytiskne, je možné tuto skutečnost snadno zjistit, a dokonce na ni i automaticky upozorňovat.

Tisk na perforovaný papír

Tisk cenovek na perforovaný papír přináší další významnou časovou úsporu při implementaci změn. Quant proto podporuje nastavení tisku na perforovaný papír bez vodících linek, které jsou nutné, pokud se tiskne na klasický papír.

Snadné využití a nasazení

Intuitivní uživatelské rozhraní, rozsáhlá sada online manuálů a výukových videí a také přímá uživatelská podpora jsou zárukou, že si uživatelé Quant velmi rychle oblíbí. Quant dlouhodobě patří k nejlépe uživatelsky hodnoceným řešením v rámci Retail Management Software kategorie na G2.
V lednu 2018 jsme uvedli do provozu, pro nás zcela převratnou funkci – tisk cenovek přímo z webové aplikace Quant. Tato funkce je plně propojená s publikovanými planogramy.

Stěžejními přínosy jsou:

  • Možnost vytisknout si cenovku přímo z planogramu.
  • Automatické hlášení změny prodejní ceny.
  • Notifikační email s informací, že má být konkrétní produkt přeceněn.
  • Automatické generování nových nebo aktualizovaných cenovek.
  • Zefektivnění práce prodavačů při pravidelném přeceňování.
  • Administrace designu cenovek.
  • Publikace cenovek před startem prodejní akce (tj. před platností akčních cen).
  • Zobrazení Ceny s registrací a Cash backu přímo na cenovce.
Linda Michaličková / manažerka kategorie a merchandisingu
LKQ
Přečíst si více