07. 07. 2021

Diunsa vybrala Quant pro Space & Category Management

Diunsa, největší obchodní řetězec v Hondurasu, plánuje své prodejní prostory v Quantu. Společnost provozuje šest obchodních center a jedno distribuční centrum, proto je pro ně efektivní space planning a category management založený na datech klíčový. 

Sortiment produktů společnosti Diunsa zahrnuje například elektroniku, sportovní zboží či hračky a mnohé další. Jednotlivá oddělení mohou spravovat svou prodejní plochu samostatně a pomocí analýzy prostoru a prodejů optimalizovat rozvržení kategorií.