21. 02. 2022

Efektivní správa cenovek v Quantu

Úspěšné fungování prodejen závisí nejen na efektivním využití prostoru prodejny a optimalizovaném vystavení zboží, ale také na správném popisu a cenách produktů. Cenovky představují jednu z největších marketingových a komunikačních ploch na prodejně, a proto je dobré mít systém, který umožní využít jejich potenciál na maximum.

Cenovky v Quantu

Tisk cenovek z pokladních systémů

Cenovky dle rozměrů vybaveníBěžné pokladní systémy tisk cenovek umožňují. Naráží však na určité hranice. Především obvykle nemají informace o umístění jednotlivých výrobků v prostoru prodejny. Produkt může být umístěn standardně v regálu, ale také u pokladny v místech určených pro impulzivní nákup. Manažerovi prodejny pak při přecenění nezbývá, než prodejnu projít a počet cenovek manuálně navolit.

Může se také stát, že v rámci jedné prodejny existuje několik různých velikostí cenovek v závislosti na jejich umístění. Ani tuto informaci běžné pokladní systémy obvykle nemají.

Design cenovky bývá unifikovaný a nelze ho operativně měnit tak, aby bylo možné tisknout například akční cenovky společně z běžnými cenovkami, případně personalizované cenovky dle jednotlivých prodejen.

Pokud na centrále dojde k hromadnému přecenění například kvůli vydání nového letáku s akčními cenami, prodejny často tisknou sestavy cenovek za celý řetězec. V extrémním případě po přecenění 100 produktů vytiskne každá prodejna 500 cenovek při 5 různých designech. Nakonec z nich použije třeba pouze 50, jelikož polovinu z přeceněných produktů vůbec nemá ve vystavení. Jedná se o velké plýtvání v podobě tiskových nákladů a času personálu.

Správa cenovek v Quantu

Vyvinuli jsme proto řešení správy cenovek, které zahrnuje celý proces od samotného designu cenovek po automatizovanou přípravu tiskové sestavy založené na přesných datech konkrétní prodejny.

Propracovaný editor

Pro tvorbu vzhledu a obsahu cenovek slouží v Quantu propracovaný editor. Není problém umístit na cenovku piktogramy, obrázky, čárové i QR kódy či vytvářet různý vzhled pro akční cenovky nebo pro jednotlivé prodejny. Kromě designu cenovky lze připravit i různé sestavy podle konkrétních vybavení, se kterým se poté spáruje daný typ cenovky.

Grafický editor cenovek

Automatická detekce změn

Kontrola změn u definovaných vlastností produktů probíhá v Quantu automaticky. V případě detekce relevantní změny je cenovka automaticky zaslána všem pobočkám, které daný produkt mají umístěný v planogramech nebo na seznamu sledovaných produktů. 

Prodejny využívají přístup do Quantu přes webové rozhraní na svých tabletech či mobilech. Na každou změnu jsou upozorněni e-mailem. Kromě tisku automaticky vygenerované sestavy změněných cenovek mouhou kdykoliv vytvořit tiskovou sestavu i manuálně. To se hodí zejména v případě poškození nebo ztráty cenovky.

Umístění produktu v prodejně na cenovcePropojení cenovek s planogramy

Další nespornou výhodou je propojení cenovek s planogramy. Na cenovku je možné umístit i navigační údaje jako je regálová adresa, kategorie, číslo police, pozice v polici nebo počet faců. Díky podpoře duplexního tisku mohou tyto údaje pomáhat personálu prodejny a zůstat skryty před zákazníky. Při přestavbách je velmi užitečná možnost stažení všech cenovek setříděných dle umístění na planogramech.

V případě velkých změn se pobočka nemusí bát, že obdrží nekonečnou sestavu cenovek. Právě díky integraci správy cenovek do Quantu je sestava jasně definovaná a pobočka tak získá správný počet cenovek, ve správném designu a se správnými rozměry dle vybavení.

I v případě nesrovnalostí je vše možné řešit přímo v Quantu díky integrovanému Task Managementu. Pokud například neodpovídá rozměr nebo cena, je možné situaci nahlásit a sledovat její řešení.