Page in your language
09. 08. 2019

Vytvoření planogramu pomocí importu CSV souboru

Import CSV planogramu umožňuje manuálně naimportovat planogram z CSV souboru do Quantu. Pokud tedy máte v CSV souboru uloženy produkty s jejich přesnou polohou na planogramu, ukážeme Vám postup, jak rychle a snadno díky těmto informacím vytvořit planogram v Quantu.

Importovaný CSV soubor by měl vypadat tak, že každý řádek bude zastupovat jeden konkrétní produkt a každý sloupec jednu konkrétní vlastnost. Důležité je, aby v souboru bylo vždy Primární Id produktů či EAN, aby Quant správně identifikoval, který produkt má umístit. Soubor je možné připravit v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru:

Ukázka importované tabulky

Pokud máte vytvořený soubor, který chcete naimportovat, následujte tento postup:

1. V Editoru projektu si zobrazte šablonu planogramu, kterou chcete zaplnit produkty.

2. V menu zvolte možnost Planogram - Importovat CSV planogram.

3. Otevře se Vám nové okno, kde zvolte možnost Vybrat soubor a zvolte soubor, jež chcete importovat.

4. Nastavte kritéria importu v panelu vlastností vlevo. Velmi důležité je nastavit správně kritéria Znaková sada (zvolte takovou, aby v Náhledu zdroje byly správně vidět znaky s diakritikou - nejčastěji využívané jsou UTF-8 a windows-1250), Počet řádků hlavičky a Odpovídající atribut (pokud nastavíte Primární Id produktu, poté se očekává, že vlastnost Id produktu je Primární Id produktu, v případě nastavení možnosti EAN se očekává, že vlastnost Id produktu je EAN).

5. Přiřaďte sloupce importovaného souboru správným vlastnostem v Quantu v Náhledu zdroje

6. Klikněte na tlačítko Importovat. Šablona planogramu se Vám zaplní produkty dle importovaného souboru.

Doporučení: Ukládejte si kritéria do Knihovny, abyste je mohli při příštím importu znovu použít. Quant si zapamatuje jak kritéria nastavená v Nastavení importu, tak pořadí sloupců, které jste zvolili v Náhledu zdroje.