03. 08. 2022

Společnost Inva vytváří planogramy v Quantu

Společnost Inva Building Materials s.r.o., která nabízí stavební chemii SOUDAL na českém trhu, se stala novým zákazníkem Quantu. Zvolila řešení Quant Basic a Reporting pro snadnou tvorbu planogramů a úspěšný category management.

Díky systému Quant můžete jedinečným způsobem zkombinovat hrubá data, jako jsou například denní statistiky prodejů jednotlivých poboček, s podrobnými daty z planogramů. Získáte tak uživatelsky přívětivé a rychle dostupné statistiky, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí.

Soudal využívá Quant