16. 03. 2022

Jak vytvářet planogramy na míru prodejnám?


Tvorba planogramu je poměrně komplexní proces, při kterém je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. K nim patří i prostorové uspořádání konkrétní prodejny a nákupní chování zákazníků v dané lokalitě.

Tradiční postup v softwarových aplikacích určených na tvorbu planogramů spočívá v zadání rozměrů polic v rámci regálového systému a následném umístění produktů přímo do takto vzniklého schématu. Nevýhodou tohoto přístupu je nutnost vytvořit a ručně spravovat planogram pro každou prostorovou variantu.  

Pokud bychom navíc chtěli měnit produktové portfolio nebo množství pozic konkrétního produktu v závislosti na jeho prodejnosti na konkrétní prodejně, abychom zvýšili dostupnost a snížili nadzásoby, museli bychom při tradičním přístupu spravovat obrovské množství planogramů.  

Optimalizované planogramy v Quantu

V Quantu uživatelé místo konkrétních planogramů vytváří planogramové šablony, ze kterých jsou v reálném čase automaticky generovány planogramy optimalizované dle prostoru a prodejů konkrétní prodejny.  

planogram generator

Tvorba a správa šablony je časově srovnatelná s tvorbou tradičního planogramu, nicméně výsledkem není jeden, ale potenciálně stovky optimalizovaných planogramů.  

Jednu šablonu je možné použít nejen pro různé rozměry polic, ale i v situaci, kdy je rozměr regálového vybavení unifikovaný. V závislosti na lokalitě a nákupním chování totiž dává smysl například optimalizovat počty faců nebo zařadit lokální produkty, které Quant zahrne do planogramu jen tam, kde se dobře prodávají.