28. 11. 2022

Proč jsou store specific planogramy lepší než cluster specific?

Planogramy jsou osvědčenou metodou řízení vystavení produktů na prodejnách již desítky let. 

Vytvořit planogramy v tradičních systémech obvykle znamená definovat konkrétní prostor určité kategorie jako sestavu regálů s konkrétními rozměry a následně tento prostor víceméně manuálně naplnit produkty.

Znamená to, že čím více máme prostorových variant, tím více manuální práce obnáší správa planogramů. 

Pokud bychom navíc v rámci jedné prostorové varianty chtěli optimalizovat počty faců jednotlivých produktů na základě prodejů konkrétní prodejny, nebo dokonce některé produkty přidávat a jiné odstraňovat, museli bychom manuálně spravovat pro každou kategorii skoro tolik planogramů, kolik máme prodejen.

Protože spravovat tisíce samostatných planogramů znamená v tradičních systémech nepřijatelné množství nákladů na lidské zdroje, vznikla metoda tvorby cluster specific planogramů.

3D planogramy

Cluster specific planogramy

Cluster specific planogramy představují způsob, jak spravovat vystavení produktů ve stovkách prodejen velkých retailerů.

Myšlenka spočívá v rozdělení prodejen do clusterů podle velikosti a demografických údajů, jako je tomu například v následující tabulce:


Nákupní centrumUliceTuristické centrumDálnice
Malá pobočkaC1C2C3C4
Střední pobočkaC5C6C7C8
Velká pobočkaC9C10C11C12

Pro kombinaci clusteru a kategorie se následně zadefinuje prostor a zkreslí planogram, který je zaslán na všechny prodejny odpovídajícího clusteru.

Tento přístup docela dobře funguje pro unifikované sítě prodejen, kde jsou počty clusterů poměrně malé, nicméně v neunifikovaných sítích se může velmi rychle vymknout kontrole.

V našem příkladu, kdy jsme prodejny rozdělili podle velikosti a lokace, jsme se dostali na 12 clusterů. Pokud bychom navíc přidali například dělení dle průměrné kupní síly zákazníka – nízká, střední, vysoká – dostali bychom se už na těžko spravovatelných 36 clusterů.

Cluster specific planogramy

Navíc při tvorbě cluster specific planogramů nebývá kapacita řešit rozdílné rozměry prodejního vybavení v rámci stejného clusteru, takže prodejny často dostanou planogram, který rozměrově přesně neodpovídá a musí improvizovat.

Store specific planogramy

Store specific planogramy v Quantu vylepšují koncept sdílení stejného planogramu v rámci clusteru o automatické generování optimalizovaných planogramů pro každou prodejnu na míru.

Umělá inteligence Quantu vezme vzorovou šablonu planogramu vytvořenou uživatelem pro daný cluster a upraví ho na míru přesným prostorovým dispozicím a prodejům produktů dané prodejny.

Quant - Store specific planogramy

Optimalizace bere v potaz, kromě dostupného prostoru, mnoho dalších hledisek:

  • historii prodejů,
  • předpověď poptávky,
  • logistické parametry jako je počet dnů, na kolik nám má vydržet kapacita alokovaná pro produkt v rámci vystavení,
  • akce a promoce,
  • priority produktů,
  • dostupnost produktů na dané prodejně,

V případě potřeby je Quant schopen určit, že produkt na planogramu není na konkrétní prodejně dostupný a automaticky za něj vybrat co nejpodobnější dostupnou náhradu, která ještě na planogramu není.

Díky automatické optimalizaci není třeba velmi podrobného clusterování. V podstatě jediným nutným dělícím kritériem jsou prostorové varianty v rámci dané kategorie.  

Pokud máme na některých prodejnách 2 regály nápojů se 6 policemi a na jiných 3 regály s 5 policemi, musíme pro tyto dvě prostorové varianty vytvořit 2 varianty planogramů. O zbytek se již postará umělá inteligence a automatická optimalizace v Quantu.

Hlavní přínosy store specific planogramů

  • Alokace prostoru dle lokální poptávky a frekvence závozů znatelně snižuje nároky na personál prodejny co se týče doplňování polic z příručního skladu. 
  • Rychloobrátkové zboží má alokováno odpovídající prostor, čímž se zlepšuje dostupnost o 1–3 % a minimalizuje se pravděpodobnost výpadků. Výsledkem jsou až o 5 % vyšší celkové prodeje.
  • Pomaluobrátkové zboží nevytváří nadzásoby jen z důvodu dodržení planogramu, čímž se snižuje celková hodnota zásob často o více jak 5 %.

Přínosy store specifik planogramů