Page in your language
16. 09. 2020

Quant Workshop 2020

Ve dnech 24. - 25. 9. proběhne na Zámku Hostačov další ročník Quant Workshopu pro uživatele Quantu z ČR a SR. 

Workshop probíhá formou diskusních bloků k tématům prezentovaným z převážné části přímo účastníky. Zaměřujeme se především na mini případové studie praktického využití a nasazení funkcí Quantu, jež jsou alespoň pro část účastníků neznámé a přitom potenciálně užitečné.

Součástí programu již tradičně bude i shrnutí nejvýznamějších vylepšení přidaných do Quantu za poslední rok a představení našich plánů do budoucna.


Program

Čtvrtek 24.9.2020

Příjezd a ubytování účastníků v dopoledních hodinách.

12:30 - 13:30 Oběd

14:00 - 15:45

  • Co jsme se naučili za rok, aneb změny v kalendáři (AutoKelly)
  • Mrazáky a další nestandardní vybavení (Iceland)
  • Sběr dat o produktech přes Quant Web a rozjezd planogramů v různorodé síti (PRO-DOMA)

15:45 - 16:15 Přestávka na kávu

16:15 - 18:00

  • Spacemanagement a replenishment (Sportisimo)
  • Novinky za poslední rok (manuály, samostatné planogramy, detekce fotek, task management, ...)

18:30 Večeře

Večerní diskuse

Pátek 25.9.2020

8:00 - 9:00 Snídaně

Check-out do 11:00

9:00 - 10:30

  • Rozdělovníky, cenovky a inventura za pomoci Quantu (Dr.Max ČR)
  • Návrhy na vylepšení od účastníků

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu

10:50 - 12:00

  • Plány do budoucna

12:00 Oběd

Velmi se těšíme na setkání se všemi účastníky, diskuse a vzájemnou inspiraci.