Dr.Max Srbsko

„Od kolegů z České republiky jsme měli skvělé doporučení na systém Quant, a tak naše volba padla právě na něj s ohledem na jejich dobré výsledky. Vše, co dnes potřebujeme, bylo zcela uspokojeno řešením, které nabízí Quant. Umožňuje nám snadnou dostupnost a komunikaci s lékárnami nebo možnost rozšířit spolupráci na výrobce a dodavatele.“

Katarina Milovanović
Category Manager

Příběh zákazníka

Pilotní projekt byl zahájen v 1. čtvrtletí 2019 ve třech lékárnách. Dvě lékárny jsou poblíž zdravotního střediska a jedna lékárna se nachází v ulici ve městě. Současně jsme v těchto třech lékárnách implementovali systém počítání osob, abychom sledovali parametry jako je počet zákazníků, počet procházejících zákazníků, čas strávený v lékárně, pracovní doba, prodejná a neprodejná místa v lékárně atd. Cílem bylo zvýšit prodej OTC produktů dohodnutých s obchodním oddělením.

Výsledkem bylo nakonec více než 24 % zvýšení celkových prodejů a 8 % zvýšení u OTC umístěných produktů. Po červnu jsme spustili projekt v deseti lékárnách. Všechny lékárny jsme sledovali do konce roku 2019. Konečným výsledkem bylo, že prodeje OTC produktů na planogramech představovaly více než 80 % z celkového prodeje OTC na konci roku 2019.

Ve zkratce

  • Zákazníkem od roku 2019
  • 147 poboček v Srbsku
www.drmax.rs

Oblíbená funkce

Analýza týkající přehledu prostoru a prodejů v jednotlivých policích

Výsledky

  • 24 % zvýšení celkových prodejů
  • 8 % zvýšení prodejů u OTC umístěných produktů
  • Prodeje OTC produktů na planogramech představovaly více než 80 % z celkového prodeje OTC na konci roku 2019