07. 10. 2019

Co je to Retail Management?

V současné době retail prochází dynamickým obdobím změn. Online prodeje rostou a kamenné prodejny musí reagovat na novinky a výzvy, které s tím souvisí. 

Jednotná komunikační platforma

Všechny prvky Retail Managementu jsou součástí komunikační platformy nutné pro rychlou a pohodlnou komunikaci odkudkoliv. Zaměstnanci, pracovníci poboček i centrály, dodavatelé i externí firmy mohou komunikovat v bezpečném prostředí přizpůsobeném potřebám jednotlivých procesů.

Retail management

Retail Management pomáhá obchodníkům jednodušeji řídit celý proces, a to od momentu přípravy půdorysů, přes definování kategorií a sortimentu, přípravu planogramů, kalkulaci objednávek, tisk cenovek,…. A to vše na jednotné komunikační platformě, kde je možné interaktivně předávat informace s dodavateli, zaměstnanci i externími subjekty.

Retail Management

Proces Retail Managementu začíná plánováním prostoru, sortimentu a v konečné fázi i vystavení produktů.

Proces retail managementu

Optimalizace těchto tří kroků je základem Space a Category Managementu.

Space Management 

Space Management je proces, při kterém je definováno optimální rozložení vybavení a kategorií v rámci prodejny. Při vytváření půdorysu prodejny neboli layoutu platí několik základních pravidel, jako např. Jezera, lesy, hory anebo vhodné lokalizace pro Hot spoty.

Půdorys prodejny

Category Management

Category Management a planogramy řídí primárně sortiment a jeho umístění v rámci konkrétních kategorií. Hlavní přínosy tohoto procesu jsou zejména:
• nárůst obratu a dalších ukazatelů, na které je Category Management zaměřen (zisk, atd.)
• snazší řízení zásob
• zrychlení procesu otevírání a přestavby nových poboček
• sortiment může reagovat na lokální potřeby

Planogramy

Retail Management rozšiřuje Space a Category Management o další nástroje, které jsou součástí komplexního řešení. 

Objednávky

Objednávkový systém umožňuje využít informací o dostupném prostoru a vystavených produktech společně s prodejními daty k automatické tvorbě návrhů objednávek. 

Na rozdíl od standardních objednávkových systémů založených na prodejích je možné optimalizovat skladové hospodářství na prodejní ploše. Tento přínos je patrný zvláště u provozoven, kde není velké zázemí pro skladování. 

Optimalizace objednávek

Cenová integrita

Cenovky

 

Na základě informací z planogramů je možné připravit sestavy cenovek, které v sobě nesou informaci nejen o ceně, promoční akci, složení produktu, atd…, ale také o umístění produktu. Tím se optimalizuje proces změn cen -  každá cenovka má přesnou informaci o tom, kde má být umístěna. 

Nástroj optimalizující procesy

Retail Management je založen na mapování optimálních procesů v obchodě a na tomto základě jsou vyvinuty nástroje, které propojují dané procesy tak, aby byly co nejvíce intuitivní a pohodlné pro uživatele. 

Optimální procesy potřebují optimální nástroje. Retail Management je pokročilý a inteligentní způsob, jak zdokonalit chod retailu.