06. 05. 2022

Výhody využití Quantu v lékárnách Dr.Max

Sdílení zkušeností s využíváním Quantu v praxi je naprosto zásadní a velmi inspirativní. Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky můžeme software dále rozvíjet, ale také představit výhody jeho nasazení na základě reálných čísel a analýz.

„Na detailní správu prostoru a category management více jak 500 neunifikovaných prodejen stačí tým 2–3.“

Takto uvedl svou prezentaci Luboš Korbelář, Group Commercial Director Dr.Max, v rámci Retail Summitu 2022 a v dalších bodech ukázal, proč se vyplatí, aby se zákazníci v prodejně dobře cítili a orientovali.

Dr.Max využívá Quant v Itálii pro 30 lékáren, v Rumunsku pro 719. Díky unikátní funkci je možné v Quantu vytvořit stovky optimalizovaných planogramů z jedné šablony automaticky. Proto i v malém týmu lze řídit velký počet obchodů a cílit na to, co je podstatné. Quant je software, který pomáhá se soustředit na optimalizaci zákaznického zážitku místo „nahazování“ planogramů.

V prezentaci zaznělo opakovaně, že planogramy a category management jsou užitečné nástroje. Někteří obchodníci se však stále obávají, že řízení tohoto procesu je velmi složité, nákladné a vlastně jen pro vyvolené. Tento mýtus Quant vyvrací. Optimalizovat prodejní plochu i vystavení je díky Quantu možné velmi racionálně.

Na řečnickou otázku „Co se u Vás řeší na poradách?“, zaznívaly odpovědi jako „Produktivita, EBITDA, traffic,…“.

Ale to zásadní, aby se u nás zákazníci dobře cítili, se na poradách často neřeší. „A přece o to jde!“, zdůraznil Luboš Korbelář. Obchodníci dělají všechno proto, aby se lidé na základě příjemné zkušenosti rádi vraceli. 

„Děláme to všechno, aby lidé přišli znovu.“

To, jak zákazníci vnímají návštěvu obchodu, neovlivňuje pouze okamžitý prodejní efekt, ale zejména dlouhodobý vztah k místu prodeje. Proto je pro obchodníky dlouhodobě zcela zásadní otázka, jak řídit návštěvu člověka v obchodě a jeho zákaznický zážitek.

Proč má každá lékárna jiné rozmístění vystaveného zboží? Protože tam chodí jiní lidé, kteří mají jiné preference a potřeby. Jaké má být toto optimální rozložení pro každou jednu prodejnu, to pomáhají definovat zkušenosti, zákaznické výzkumy, ale i čísla.

Dr.Max takto řídí více než 2200 lékáren v 6 zemích, kde každá lékárna je unikátní. Přesto je možné díky Quantu plánovat prostor i vystavení ve všech. A to včetně marketingových materiálů umístěných na lékárnách.

Výsledky, které Category Management přináší ve společnosti Dr.Max, byly shrnuty do velmi působivých čísel. Úspory času a finanční benefity jsou zcela zásadní. To, co bylo však pro některé účastníky Retail Summitu zcela objevné, že je možné je dosáhnout s velmi malým týmem 2–3 lidí.

Jedinečné funkce Quantu umožňují snadnou správu retailového prostoru od detailního rozkreslování vybavení prodejny, přes optimalizovanou tvorbu planogramů na bázi prodejních dat až po využití pokročilého reportingu. V rámci plánu Quant Premium si vyberete právě ty funkcionality, které odpovídají vašim potřebám.