03. 05. 2022

Super zoo vytváří planogramy v Quantu

Řetězec prodejen Super zoo, který provozuje více než 140 poboček v České republice, zvolil Quant Premium pro efektivní správu prodejního prostoru a tvorbu planogramů.

V Quantu lze vytvářet automaticky planogramy optimalizované dle prodejních, prostorových a obchodních kritérií díky unikátnímu konceptu planogramových šablon a automatických náhrad. Jednu šablonu mohou sdílet desítky prodejen. Každá prodejna dostane finální optimalizovaný planogram dle svých prostorových dispozicí s počty faců odpovídajícími prodejům a logistickým požadavkům. Tento způsob tvorby planogramů snižuje nároky na lidské zdroje a především využívá dostupná data k efektivnímu vystavení produktů.

Planogrammy v Super zoo