27. 04. 2022

Ohlédnutí za Retail Summitem 2022

Retail Summit 2022 v Praze se opravdu vydařil a my bychom se rádi ohlédli za některými body této jedinečné akce.

Více než tisícovka účastníků summitu diskutovala napříč různými tématy retailu se zaměřením na smysluplnou budoucnost, kdy nejvíce zaznívala hesla jako lidskost, udržitelnost a efektivita. 

retail management

V rámci několika řečnických panelů ukázal například Dr. Max, jak je důležité, aby se lidé v prodejnách dobře cítili a orientovali, čehož dosahuje i díky řízení prodejní plochy v Quantu. Díky automaticky optimalizovaným planogramům se daří snižovat nadzásoby a zároveň zvyšovat prodeje.

Na našem stánku jsme měli příležitost poznat se osobně s mnohými účastníky summitu a představit jim Quant a jeho nejnovější moduly, ať už se jedná o Task Management, vytváření store checků a formulářů či zalistování nových produktů. Letošní zájem o Quant na našem stánku byl rekordní a my jsme tak naše řešení mohli představit více jak 20ti společnostem.

Děkujeme všem, kteří se zastavili a diskutovali s námi. Těšíme se na spolupráci a inspirativní rozvoj s novými i stávajícími klienty.

task management