11. 04. 2022

V Do it Center Panama využívají Quant Task Management

Společnost Do It Center z Panamy, která provozuje síť desítek hobby marketů, začala využívat Quant již v roce 2020 pro správu svého prodejního prostoru a tvorbu planogramů specifických pro jednotlivé pobočky. Každá pobočka využívá přístup ke svým planogramů pomocí Quant webu, kde může potvrzovat  implementaci planogramů pomocí mobilu či tabletu a přiložit k planogramu i fotku implementace, aby centrála měla přehled o finálním vystavení.

Již po prvním roku provozu se podařilo nasadit i modul Cenovek, který zahrnuje propracovaný grafický editor, automatickou detekci změn a možnost generování sestavy cenovek podle zvolených filtrů produktů. Cenovky lze navíc propojit i s konkrétními planogramy a každá pobočka tak získá správný počet cenovek, ve správném designu a se správnými rozměry dle vybavení.

Pro komunikaci mezi centrálou a pobočkami využívali v Do It Center především emaily a chat. Při intenzivní komunikaci se ale historie konverzace stávala nepřehlednou a nebylo jasné, kdo jaký problém řeší. Společnost hledala sofistikovanější řešení správy úkolů a po představení Quant Task Managementu se rozhodla tento modul otestovat.

Quant Task Management dokáže zastřešit email, chat i úkoly, usnadňuje správu úkolů, zlepšuje komunikaci centrály a prodejen a přispívá k úspěšnému fungování klíčových procesů. Po krátkém zaškolení dokázali na centrále nastavit typy úkolů se zaměřením na reportování správnosti implementace planogramů. Centrála získá snadno přehled o správnosti vystavení díky přiloženým fotkám, a může pomocí úkolů požádat o nápravu i více poboček najednou. Každý zainteresovaný uživatel je informován o termínech a stavu úkolu díky automatickým notifikacím.

Task Management v Do it Center

Unikátnost Quant Task Management spočívá především v jeho zasazení do retailového kontextu

Pokud například personál prodejny potřebuje nahlásit rozbité vybavení, jednoduše ho najde na půdorysu prodejny, vytvoří úkolu a popíše povahu problému. Nemusí vypisovat z jaké je prodejny a o jaké vybavení se jedná, Quant tyto podrobnosti do úkolu vyplní automaticky.

Dle typu úkolu je automaticky nastaven i primární řešitel. Centrála má možnost úkoly propojovat, pokud spolu souvisí, nebo naopak složitý úkol rozdělit na dílčí podúkoly.  Přiložené fotky je možné v rámci úkolu anotovat a všichni uživatelé, kterých se úkol týká, mohou kdykoliv doplňovat komentáře a sledovat kompletní průběh řešení.