Případová studie Longdan

Jeden z největších dovozců vietnamských potravin ve Velké Británii

• Zákazník od roku 2021
• Více než 10 000 SKU
• 12 prodejen ve Velké Británii o velikosti 200–1400 m2

Planogramy v náhledu na webovém rozhraní
Le Hoang Bao Nghi | Marketing Department


Co bylo vaší hlavní motivací k hledání systému pro správu prostoru a kategorií?

Planogramy na mobilních zařízeních

Naší hlavní motivací při hledání systému pro správu prostoru a kategorií byl náš obrovský sortiment výrobků z Asie (10 000+ SKU). Potřeba definovat, uspořádat a řídit vystavení v každé prodejně je důležitá pro naše podnikání a spokojenost zákazníků. Dalším důvodem je náš růst, kdy plánujeme mít v roce 2026 více než 20 prodejen ve Velké Británii. Je nezbytné, abychom standardizovali naše vystavení a poskytli našim zaměstnancům platformu, která jim umožní znát umístění produktů i bez vedení manažera prodejny.

Proč jste si zvolili Quant?

Měli jsme demo prezentace s mnoha dodavateli planogramových platforem a softwaru. Quant byl a stále je nejpokročilejším softwarem na trhu s mnoha funkcemi a s již zabudovanou integrací API pro rychlé a snadné nastavení. Tým zákaznické podpory Quantu na nás také zapůsobil svým nasazením a péčí při poradenství a podpoře.

Kdy jste začali používat Quant?

Quant jsme začali používat v naší první velké prodejně v Milton Keynes v roce 2021.

Vzpomínáte si na svá tehdejší očekávání?

Naším očekáváním z té doby bylo urychlit otevření našich prodejen a také kontrolovat umístění produktu. Dalším přínosem bylo vytipování umístění pro online prodej, což jsme v posledních letech implementovali a využíváme dodnes.

Jaké byly největší překážky? Jak se vám je podařilo překonat?

Nejhorší překážkou pro nás byl sběr dat. Vzhledem k povaze práce na dálku a tehdejšímu COVID-19 většina z nás nemohla provést přesné měření každého dostupného produktu. To jsme však brzy překonali pomocí hrubého odhadu, informací zaslaných dodavateli a auditory na místě.

Fotky půdorysu

Jak probíhala implementace systému a jaké byly první přínosy?

Implementace systému nebyla zpočátku zdaleka dokonalá. Většina problémů pocházela ze změny pracovních postupů zaměstnanců a zlepšení rychlosti, s jakou může být planogram poskytnut zaměstnancům na prodejně v okamžiku, kdy byl výrobek naskenován. To se později podařilo vyřešit pomocí rozhraní Quant API a integrace do našeho vlastního firemního systému, což urychlilo a zefektivnilo zobrazení pozice. Nejnovějším úspěchem naší společnosti bylo dokončení otevření prodejny o rozloze ~1400 m2 během pouhých 41 dnů.

Podařilo se vám integrovat Quant s dalšími systémy, jako je ERP, a automatizovat tok dat?

Ano, podařilo se nám to. Přesně jak jsem zmínil výše, v současné době byla data z Quantu integrována s naším vlastním podnikovým systémem. Umíme tak poskytnout polohu produktu na prodejně vždy, když je výrobek naskenován nebo přijat. Quant tak značně zkracuje náš proces vyskládání zboží na prodejní ploše.

Jak hodnotíte kvalitu podpory?

11/10, vaše společnost poskytuje nejlepší podporu vůbec. Vždy jsem dostal odpověď, kterou jsem potřeboval, a byl jsem podrobně seznámen s věcmi, které ani náš tým ještě nenapadly.

Publikace planogramů

Jaké jsou dosavadní hlavní výsledky projektu a jaké jsou vaše budoucí plány a cíle v oblasti plánování prostoru a řízení kategorií?

Pomocí softwaru Quant jsme dosáhli dvou hlavních výsledků. Zaprvé jsme dokončili mapování starých i nových prodejen, které patří společnosti Longdan Ltd. Zadruhé jsme začali využívat data z naší vlastní databáze spolu s planogramem Quant k vytvoření vizuální prezentace pro klienty a dodavatele, kteří vyhledávají naši společnost v případě potřeby vhodného místa pro vystavení svých výrobků. Vzhledem k našemu postavení největšího asijského supermarketu v Evropě z toho velmi těžíme a jsme pyšní, že můžeme partnerům předvést špičkovou a profesionální prezentaci našeho obchodu.

Doporučili byste Quant ostatním retailerům?

Určitě. Kromě počátečních nákladů si nemyslím, že by s Quantem byl nějaký další problém, který by stál za zmínku v tomto dokumentu.

Detaily planogramů