Případová studie Keells

Přední srílanský řetězec supermarketů

• zákazník od roku 2021
• 130+ supermarketů
• 7 000+ SKU ve vystavení 
• 70+ vystavovaných kategorií
• 300+ uživatelů Quantu 


Uditha Chathuranga  |  Assistant Manager – Space Management

Proč se společnost John Keells rozhodla hledat jiný systém pro správu kategorií, plánování a plánování
prostoru?

Neustále rozšiřujeme naše prodejny i sortiment nabízený našim zákazníkům. V nestabilním ekonomickém prostředí jsme s předchozím planogram softwarem nebyli schopni tvořit planogramy v požadované rychlosti. Proto jsme se rozhodli
najít nový software pro vizuální merchandising, který by vyhovoval našim požadavkům.

Proč jste si vybrali právě Quant?

Vybrali jsme si jej kvůli jeho snadnému používání a díky možnosti navrhnout planogramy v krátkém čase a díky možnosti použít šablony planogramů v různých prodejnách automaticky přizpůsobené na míru každé prodejně.

Kdy jste začali používat Quant? Jak probíhala implementace
systému a jaké byly první přínosy?

Poprvé jsme začali Quant používat v srpnu 2021. Implementace softwaru nebyla obtížná, protože jsme měli dostatek podpory od vývojářů Quantu. Bylo pro nás také velmi jednoduché přesunout naše planogramy ze stávajícího softwaru VMS do systému Quant pomocí funkce Průvodce importem planogramů, která umožnila snadný import excelových souborů.

Jak dlouho vám trvalo, než jste zveřejnili první planogramy pro všechny prodejny?

V naší síti supermarketů jsme planogramy zaváděli postupně. První sadu planogramů se nám podařilo zveřejnit za méně než měsíc od implementace.

Používáte Quant Web od začátku? Jak obtížné bylo pro vaše obchody zvyknout si na něj?

Ano, Quant Web používáme od začátku implementace. Pro naše pracovníky na pobočkách nebylo obtížné si na něj zvyknout, protože jsme jim poskytli několik podrobných školení, na kterých jsme jim vysvětlili fungování Quant Webu.

Používáte integrované komunikační kanály, jako je chat, blog nebo jiné?

Ano, moduly Komunikace a Task Management jsou velmi užitečné při získávání zpětné vazby od týmu prodejny.

Jak nahráváte data do systému Quant? Podařilo se vám nastavit automatické přenosy dat mezi Quantem
a vaším ERP?

K importu dat týkajících se planogramů do systému Quant z našeho systému ERP používáme rozhraní API.

Když otevíráte nové prodejny, plánujete předtím půdorys prodejny a planogramy? Pokud ano, mohli byste popsat hlavní výhody toho, že máte prodejnu naplánovanou
v Quantu ještě před otevřením?

Layouty prodejen obvykle připravujeme před otevřením nové prodejny. Díky Quantu jsme mohli využít existující planogramy v jiných prodejnách k vytvoření skladby planogramů v nové prodejně, což umožnilo rychlejší sestavení planogramů a layoutů prodejen, než bylo možné dříve.

Jaké jsou vaše oblíbené reporty a funkce?

Reporty

Přehled umístěných produktů je nejdůležitějším přehledem, který během naší práce využíváme. Přehled lze spustit pro všechny kategorie a všechny prodejny najednou.

Funkce

Prostorový podíl – umožňuje zkontrolovat kolik prostoru zabírá konkrétní kategorie, což pomáhá týmu řízení kategorií analyzovat % místa přiděleného konkrétním značkám nebo položkám v rámci kategorie.

Jaké jsou dosavadní hlavní výsledky projektu?

Díky přidaným funkcím, které poskytuje Quant, je pro nás nyní velmi snadné navrhovat a publikovat planogramy ve všech prodejnách. Tým tráví méně času ručním kreslením každého planogramu a může věnovat více času kreslení většího počtu planogramů. Tato část byla dříve slabinou našeho celkového provozu.

Jaké jsou vaše plány a cíle do budoucna v oblasti plánování prostoru a řízení kategorií?

Naším cílem je vždy zavádět nejmodernější technologie a neustále se zlepšovat v oblasti plánování prostoru a řízení kategorií.

Doporučili byste Quant ostatním prodejcům?

Při práci se systémem Quant jsme ocenili řady pokročilých funkcí. Umožnil nám činit rychlejší a lepší rozhodnutí při každodenní práci Space Managera. Není jednoduché spravovat více než 132 aktivních prodejen a více než 70 display kategoriemi v dynamickém maloobchodním prostředí. Implementace softwaru Quant nám však pomohla efektivněji řídit pracovní vytížení s menším počtem lidí pracujících v týmu pro plánování prostor ve srovnání s naším předchozím softwarem. Proto jej mohu doporučit i ostatním maloobchodníkům.