Page in your language

Intelligent Retail Management

Quant nabízí širokou škálu řešení pro retail. V rámci jednoho integrovaného softwarového sytému umožňuje efektivně propojit správu prodejního prostoru, cenovek a marketingových materiálů s řízením úkolů, reportingem a automatickými objednávkami.

Proč právě Quant?

Integrované řešení

1

Quant je integrované řešení pro Space Planning, Category Management, planogramy, ranging, tisk cenovek a POS, komunikaci s pobočkami a In-store Marketing.

Quant Cloud

2

Quant Cloud umožňuje vám a vašim kolegům pracovat na stejných projektech z celého světa z různých počítačů a zároveň využívat stejnou databázi bez nutnosti budování složité infrastruktury a zátěže vašeho IT oddělení.

Nadstandardní podpora

3

Naši konzultanti jsou k dispozici, když je potřeba. Vaše uživatele zaškolíme a pomůžeme s integrací dat tak, abyste mohli vaši prodejní síť řídit pomocí Quantu během 3 měsíců.

Domluvit prezentaci