Page in your language

Intelligent Retail Management

Cloudové řešení pro správu retailových prostorů, produktových kategorií, planogramů a cenovek.

 

Objevte unikátní funkce Quantu

Díky inteligentnímu automatickému generování planogramů optimalizovaných dle prodejů na základě uživatelsky definovaných šablon je možné udržet aktuální planogramy i ve velkých prodejních sítích s různorodými pobočkami bez velkých nároků na lidské zdroje.

Více informací
Planogramy optimalizované na základě prodejů
Napojení na prodejní data a pokročilý reporting
Napojení na (polo)automatické objednávky
Vícevrstvé půdorysy
Flexibilní hierarchie kategorií
Předpovědi a detekce anomálií
Moderní webové rozhraní pro distribuci planogramů a komunikaci
Správa cenovek napojená na planogramy
3D vizualizace
Knihovna produktů s uživatelsky definovatelnými atributy
Snadná fotodokumentace prodejních ploch
Quant Task Management