Page in your language
19. 11. 2018

Cenovky integrované s planogramy

Quant v sobě zahrnuje velmi propracovaný systém pro správu cenovek. Tento systém jsme vyvinuli tak, aby byl jednoduchý, srozumitelný a šetřil čas personálu pobočky a také aby šetřil dodatečné náklady na tisk.

V Quantu je možné vytvářet různé typy cenovek, následně je přiřazovat vybavení a poskytovat tak pobočce tiskové sestavy s aktuálními cenovkami prostřednictvím Quantu.

Velmi užitečným nástrojem je detekce změn v cenovkách, díky níž Quant pobočkám poskytuje pouze cenovky produktů, u nichž došlo ke změně v ceně. Díky tomu má pobočka k dispozici kompletní seznam cenovek všech produktů, u kterých se změnila cena.

Na cenovky z Quantu můžete narazit například v prodejnách Sklizeno nebo v AutoKelly.

Ukázka cenovek ze Sklizena

Hlavní výhody cenovek z Quantu

  1. Automatická detekce změn cen - Pokud změníte cenu, automaticky se připraví nové cenovky, které stačí jednoduše vytisknout.

  2. Pozice produktu může být součástí cenovky - Tato informace je převzatá přímo z planogramů a aktualizuje se při každé změně.

  3. Úspora tiskových nákladů - Tisknete jen cenovky pro produkty, které máte ve vystavení v momentě, kdy jsou potřeba.

  4. Flexibilní design cenovek - Jednoduchý Editor umožní změnit design cenovek v řádu minut. Podpora mnoha různých designů je samozřejmostí.

  5. Podpora duplexu a tisku na perforovaný papír

  6. Tisk akčních cenovek s předstihem - Cenovky můžete zveřejnit dříve, než začne akce, aby od prvního momentu platnosti ceny byla prodejna plně připravená.