Page in your language
27. 11. 2018

Jak na rozměry a fotografie produktů?

Pro přípravu planogramů budete potřebovat primárně rozměry produktů. Fotografie nejsou nutné, ale dnes je to již standard připravovat planogramy včetně fotografií. Investice do sběru dat se mnohonásobně vyplatí při implementaci, která je díky fotografiím mnohem rychlejší a intuitivnější.

Takže jaké jsou možnosti?

  1. Nejprve Vás možná napadne, že nejsnazší by bylo oslovit dodatele, aby zaslali fotografie a rozměry svých produktů. Léty praxe se zjistilo, že tento relativně jednoduše znějící plán je ve finále nejdelší a nejpracnější. Pokud se rozhodnete pro tento postup, počítejte s tím, že je potřeba zpracovat přesný postup a instrukce, jaká kritéria mají data splňovat, aby byla vhodná pro planogramy. Co se týče rozměrů, pokud pomineme velké množství e-mailové komunikace, největší výzvou je správné pochopení, co je výška, šířka a hloubka produktu a v jakých jednotkách mají být rozměry předány.
  2. Další možností, jak si zajistit potřebné údaje, je kup od agentur. Výhodou je rychlost a přesnost. Bohužel v ČR není pokrytí všech segmentů trhu těmito službami. Další nevýhodou může být finanční náročnost této metody.
  3. Jako nejpřesnější a nejrychlejší se ve většině případů osvědčil sběr dat vlastními zaměstnanci nebo brigádníky. Po správném proškolení jsou údaje velmi přesné, správně zadané a při použití moderních nástrojů pro měření i rychle dosažitelné.

A jak fotit pro planogramy?

Většina dodavatelů má nafocené portfolio produktů pro marketingové účely. Tyto fotografie je možné také vkládat do Quantu, avšak pro planogramy nejsou vhodné.

Pokud budete mít fotografie, které potřebujete ještě doladit, Quant má k dispozici nástroje, které práci velmi urychlí. Jedná se především o automatický ořez a odstraňování pozadí u produktů, které mají nepravidelný tvar. Většinou tyto produkty obsahují pozadí, které se vykresluje i na planogramech. Nástroj chytře rozpozná okraje produktu a dokáže obrázek oříznout tak, že oddělí obrázek samotného produktu od zbytku.

 

Rozdíl je viditelný na první pohled. Planogram s ořezanými fotografiemi působí mnohem profesionálněji.

           

Pokud si nejste jisti, jak zajistit podklady pro planogramy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi detailně prodiskutujeme všechny možnosti.